Fredheim – ett av Ottas eldste hus

Eiendommen Fredheim, som lå på parkeringsplassen bak Pillarguri turistheim, var ett av Ottas eldste hus. Det representerte den gamle byggestilen fra stasjonsbyens første epoke.

Av Per Erling Bakke, Otta

I 2006 måtte dette huset fra 1899 vike for den nye parkeringsplassen.

Lå i Lampoligrenda

Fredheim hadde adresse i Olav Bismos gate 12 – hjørnetomta ved krysset Vognmannsgata og Olav Bismos gate i ”Otta sentrum øst” eller ”Otta sør”, på folkemunne kalt Lampoligrenda – en lokal betegnelse på et strøk som ikke hadde fått elektrisk belysning. På Otta fikk de første strøm i desember 1917.

Huset etter Kari og Simen G. Mo (Moen) representerte ikke bare gammel byggestil fra stasjonsbyens første epoke. Dett var også et lite miljø for handelsvirksomhet.

I 1899 inngikk byggmester Andreas E. Sylte bygselkontrakt med eieren av Sygard Loftsgård på et 1,7 mål stort jordstykke på Loftsgårdsmoen. Den lå på sørsida av Ottadalsvegen (Storgata) og besto vesentlig av bjørkeskog med sju-åtte boliger.

Her mellom bjørketrea var det at Sylte dette året satte opp det halvannen etasjes, lafta og bordkledde huset. Året etter ble arealet skylddelt med navn og gards- og bruksnummer.

Les mer om Fredheim og dem som bodde der.

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 3. november 2012.