Bakkegarden bygd med tanke på sentrum Nea lina

Sentralt i Ottas gatebilde ligger Bakkegarden, like ved jernbaneovergangen og parken. Huset er bygd i flere byggetrinn og byggherre var Johan Bakke. Her har det gjennom årene vært mange virksomheter innen handel av forskjellige bransjer samt kafé, fotoatelier, frisørsalong, kontor, diagnosestasjon og postkontor.

Av Per Erling Bakke, Otta

Johan Bakke kom til Otta i november 1921

som nytilsatt poståpner. Stasjonsbyen var

i raskutvikling og grunneierne solgte eller

bygsla villig bort tomter. Dovrebanen sto

ferdig dette året og de første rutebil-

selskapene i Ottadalen var alt i gang.

Dette bidro til å forsterke Otta som et viktig

knutepunkt.

 

Bakke så for seg at det framtidige sentrum

ville bli ”Nea lina”.

Østlandske Stenexport som eide store

arealer nettopp i dette

området var inne i en nedgangsperiode

og ønsket å selge.

I 1926 kjøpte han den relativt store tomta.

Den grenset mot

jernbanen og den tidligere martnasplassen

og strekte seg

sørover fra hovedgata, i dag Storgata, og

nedover Mostugujordet.

Mangslungen virksomhet

Fra sin spede byggestart i 1926-27 utviklet

eiendommen seg over tid til en

sentral forretningsgard. Her startet Bakke

etter hvert opp med butikk

og kafé i tillegg til at hanhadde posthus og

egen bolig i huset.

Ellers har det gjennom årene vært mange

som har drevet en eller

annen form for virksomhet iBakkegarden