Otta Hotel ble bygd i sveitserstil

Det første Otta Hotel – det seinere Engerbygget – ble bygget i 1890-årene på Mostugu, like ved jernbanen. På det meste hadde hotellet 18 gjesteværelser. Hotelldriften opphørte etter at jernbanen ble forlenget til Dombås.

Av Per Erling Bakke, Otta

På Mostugu hadde Sigurd Blekastad(1848–1897) bygd seg et to etasjers hus hvor han blant annet dreiv hotellvirksomhet. For å møte den forventede trafikken som følge av jernbanen fra 1896, bygde han et nytt og større tre etasjers hus med bolig, butikk og hotell. Huset ble satt opp like ved der veg og jernbane gikk forbi, der Engerhuset står i dag. Da Sigurd Blekastad døde i 1897, fortsatte enka, Karoline (Lina), driften av både butikk og hotell i tillegg til gardsdriften. I arbeid hadde hun, foruten to døtre, også fire tjenere. Butikken ble skjøttet av de to sønnene og en handelsbetjent.

Utbygd til 18 gjesteværelser

I 1902 tok den ene sønnen, Ivar Sigurdsen Blekastad, formeldt over handelsvirksomheten inntil firmaet opphørte året etter. Han tok også over driften av hotellet, og i en reisehåndbok fra1905 annonserte han at: ”Stedets ældste og bedste Hotel” har 15 gjestesenger.

Omkring 1907 er det nytt vertskap på Otta Hotel: Sigurd O. Blekastad, brorsønn av grunnleggeren av hotellet, og kona Aagot. Av en offentlig inspeksjonsrapport fra 1913 går det fram at hotellet har to etasjer og loftsetasje.

I første etasje er tre værelser, 15 værelser i andre og på kvisten to. Kvistværelsene ble brukt av tjenerne og bare sommerstid. De fleste gjesterommene må antas å være dobbeltrom, og med i alt 18 gjesterom betyr det at gjestekapasiteten var blitt betydelig utvidet siden 1905. Aagot og Sigurd O. Blekastad dreiv hotellet til de solgte eiendommen etter 10–11 år.

Hotellbehovet redusert

Jernbaneanlegget Otta–Dombås var ferdig utbygd i 1913. Dermed var ikke Otta lenger endepunkt. Som følge av det, var det ikke samme behov for så mange hoteller på stedet. Hotellet ble derfor solgt A/S Østlandske Stenexport, som trengte et administrasjonsbygg med leilighet for direktøren. Den nyoppretta eiendommen ble gitt navnet Kleberheim.