Fra kafe i gammelt hus til moderne forretningsgård

På 1960-tallet bygde Knut Moen forretningsgård i Storgata 23. Eiendommen Ottestad ble opprettet i 1917, og her dreiv familien Jakobsen Central kafé gjennom flere tiår.

 Av Per Erling Bakke, Otta  

 

Foto: John Rukin

I 1964 kjøpte Otto Moen eiendommen. Han dreiv installasjonsbedrift under firmanavnet Otto Moen & Co. Her startet så Moen elektrisk forretning. Og butikkdriften overlot han til sønnen, Knut Moen.

Etter ganske kort tid ble det bygd forretningsgård i to etasjer på tomta. Og butikken var i drift under byggingen. Knut Moen knyttet seg ganske snart til elektrokjedenEl-kjøp og dreiv forretningen under navnet Elkjøp Otta. I andre etasje var det foruten egen leilighet også lokaler for utleie, blant annet til damefrisørsalong, gullsmedverksted og arkitektkontor.

Etter at Knut Moen døde i 1984, ble forretningen overtatt av de ansatte. Seinere flyttet bedriften til nye lokaler i Sagtunet Kjøpesenter.

Eiendommen eies i dag (2012) av Hansen og Rudi Eiendom AS.                                        

 

Artikkelen ble første gang publisert i sin helhet på selhistorie.no 30. september 2012.