Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg

(English version) KLEBERHEIM: Sigurd I. Blekastad bygde nytt hotell på Mostugu i 1890-årene. Som så mange hoteller fra denne tida var også Otta Hotel bygd i typisk sveitserstil. Dette hotellet ble senere til Engers Boktrykkeri.

Av Per Erling Bakke, Otta

Sigurd BlekastadSigurd Blekastad (1848-1897): Stortingsrepresentant fra 1882-1897. Handels- og hotellmann på Otta.
Les mer om Sigurd Blekastad

Les også: Gamle Frukten – siste rest av Mostugu

Sigurd Blekastad (1848–1897) dreiv til begynne med ei lita krambu på Mostugu sammen med broren Ivar. Da Sigurd gifta seg i 1876 trakk broren seg ut av butikkdriften. I 1891 registrerte Sigurd seg formeldt med handel på Mostugu. Der hadde han bygd seg et to-etasjers hus hvor han også dreiv hotellvirksomhet (fra 1903 ble huset leid ut til apotek og apotekerbolig ).  


For å møte den forventede trafikken, bygde han så et nytt og større tre-etasjers hus med bolig, butikk og hotell. Huset ble satt opp like ved der veg og jernbane gikk forbi. Hotellet ble også benevnt som Hotel Otta. Sigurd Blekastad fikk så vidt se sin nye etablering, før han døde sommeren 1897.

Hans enke, Karoline (Lina) Blekastad, forsatte imidlertid driften av både butikk og hotell i tillegg til gardsdriften. I arbeid hadde hun, foruten to døtre, også fire tjenere. Butikken ble skjøttet av de to sønnene og en handelsbetjent. I 1902 tok den ene sønnen, Ivar Sigurdsen Blekastad , formeldt over handelsvirksomheten inntil firmaet opphørte året etter.
 

1905: ”Stedets ældste og bedste Hotel”

Otta Hotel - Kleverheim - i 1897.l i 1898. Foto: H. H. Lie

Ivar Sigurdsen Blekastad tok også over hotelldriften. Dette går fram av ei reise-håndbok fra 1905. I boka annonserer Otta Hotel ved innehaver Ivar S. Blekastad, Otta, med at hotellet har 15 gjestesenger.

Videre reklameres:

Stedets ældste og bedste Hotel, førsteklasses kjøkken, førsteklasses senger, Duschbad, kun for Hotellets Gjæster, Rigs og Privattelefon.
Telegramadr: Blekastad

 

1913: 18 gjesterom

Otta Hotel - Kleberheim - 1915.Otta Hotel 1915. Foto: H. H. Lie

Omkring 1907 er det blitt nytt vertskap på Otta Hotel. Det var Sigurd O. Blekastad, brorsønn av grunnleggeren av hotellet, og kona Aagot. 

Av en offentlig inspeksjonsrapport fra 1913 går det fram at hotellet har to etasjer og loftsetasje. 
I første etasje er tre værelser, 15 værelser i andre og på kvisten to værelser. 

Kvistværelsene ble brukt av tjenerne og bare sommerstid. De fleste gjesterommene må antas å være dobbeltrom, og med i alt 18 gjesterom betyr det at gjestekapasiteten var blitt betydelig utvidet siden 1905. 

 
Aagot og Sigurd O. Blekastad dreiv hotellet til de solgte eiendommen etter 10-11 år. 


1918: Solgt til Østlandske Stenexport

Jernbaneanlegget Otta–Dombås var ferdig utbygd i 1913. Dermed var ikke Otta lenger endepunkt. Som følge av det, var det ikke samme behov for så mange hoteller på stedet. I tillegg kom at A/S Østlandske Stenexport, som hadde etablert seg i Sel, trengte et administrasjonsbygg med leilighet for direktøren. I 1918 ble det derfor fra Mostugu utskilt og solgt til selskapet et større areal på begge sider av jernbanelinjen, der hotellbygget inngikk i salget. Den nyoppretta eiendommen ble gitt navnet Kleberheim.

Fra 1. juli 1919 ble det opprettet filial av Lillehammer og Oplands Kreditbank på Otta. Filialen, Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank, leide fra da av lokaler av ”Østlandske”. Eldre bygdefolk vil i dag sikkert huske den samme Sigurd O. Blekastad bak skranken som kasserer i Kreditbanken i 1930-40-årene.
 

1947: Solgt til trykkeri

I 1941 kjøpte Ola H. Braathen, daværende disponent i bilselskapet Otta–Geiranger–Stryn (OGS), det tidligere hotellet med tomt ned til Otta-elva. I 1947 selges eiendommen* til boktrykker Sverre Enger, som der dreiv Otta Bok og Avistrykker i ei årrekke – seinere bedre kjent som Engers Boktrykkeri.

I årenes løp er bygningen betydelig utbygd, og per i dag (2009) er det en forretningseiendom: Enger Eiendom AS. Her driver Enger-familien utleie av lokaler til kontorer, treningsstudio, salong for solstudio, hud- og fotpleie samt leilighet * O H. Braathen beholdt en mindre tomt for eget hus.

Storgata 15 (Gnr. 220 bnr. 34) ble i januar 2015 solgt fra Kleberheim ANS til Sinclair Eiendom AS.

Denne artikkelen er en del av en serie om hotellene på Otta.