Telegrafhuset plassert i bjørkeskogen mellom hotellene

I 1943 kjøpte Telegrafverket tomt i bjørkeskogen mellom Grand og Bjørkheim. Fire år seinere flyttet telegraf og telefonsentral inn i tyskerbrakka som stod på tomta, og i 1979 stod dagens bygning ferdig. Da var skogen borte.

Av Per Erling Bakke, Otta  

Slik lød teksten ved skylddelingsforretningen i mars 1943 da tomta ble skilt ut fra eiendommen Pillarguri. Eieren, grosserer Ragnvald Erichsen fra Oslo, solgte da tomta til Telegrafverket. 

Med dette hadde etaten sikret seg egen tomt i bjørkeskogen mellom hotellene Grand og Bjørkheim, etter å ha vært leietakere på Sygard Loftsgård i ei årrekke. Det var krig og okkupasjon og tida var ikke inne for å bygge.

I 1947 flyttet telegraf og telefonsentral inn i ei tidligere tyskerbrakke som sto på tomta.


Bygget reist i 1979

Med stadig nytt teknisk utstyr og mange ansatte kom tida for å bygge telehus på Otta.

I 1978 startet arbeidet. Bygget sto klart til innflytting året etter. Hovedentrepenør var byggmester John Rukin fra Otta. I oppdraget hadde han opptil 50 ansatte i arbeidet.


Kommunen overtok

Utviklingen i statsetatene de siste tiår har ført til store endringer. Nå er det nærmest slutt å eie og heller leie. Slik også for det tidligere Televerket på Otta. Fra 2012 er Sel kommune eier av ”Otta Telegrafhus”.


Artikkelserie om hus på Otta

Artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.