Wangen-huset ble satt opp i 1890-årene

Wangen-huset er blant de eldste på Otta, satt opp i 1890-årene av Knud Loftsgaard på Sygard Loftsgård. Her dreiv Knud handel fra 1897 til han la ned driften i 1904. I 1913 tok Jacob Wangen over det som da ble kalt Sygardsbua.

Per Erling Bakke, Otta

Fra da kjenner vi huset som Wangen-huset, og butikken som J.K. Wangen. Butikken utviklet seg etter hvert fra kafé og landhandel til spesialforretning i klær og utstyrsvarer.

Huset er bygd i to etasjer, dels i tømmer og dels i bindingsverk. Et utbygg mot sør med veranda og trapp er fjernet, bare utstillingsvinduene bryter den opprinnelige fasaden. Huset hadde front mot riksveg 15.
I ettertid kjenner vi best denne vegen som Storgata, og huset som Storgata 28.

I forbindelse med kommunens stedsutviklingsplan for Otta ble huset i1992 vurdert som verneverdig av fylkeskonservatoren. Eiendommen er imidlertid de seinere årene blitt sterkt beskåret. Høgbru, veg og gangveg har tatt både den gamle pakkbua og mye av tomta.

Les også:
Wangen Kafé i et av Ottas eldste hus