Bjørkheim Hotel etablert av to Skjåk-søstre

 

De to søstrene Forberg fra Skjåk bygde i 1899 nytt hotell på nabotomta til Grand Hotel.

Med god romkapasitet og egen bensinstasjon for passerende automobiler spilte hotellet en sentral rolle på det nye tettstedet ved jernbanens endepunkt.

Per Erling Bakke, Otta

Bjørkheim Hotel cirka 1928.

 

Knud Loftsgaard, hotellvert på Sygard Loftsgård, solgte i 1899 et jordstykke fra garden sin.

Tomta lå i bjørkeskogen, bare noen steinkast vest for Grand Hotel. Her bygde søstrene Anne (1871–1917) og Ingeborg Forberg (1873–1931) fra Skjåk sitt Hotel Bjørkheim..

Arealet ble ytterligere utvidet i 1907, da søstrene fikk bygsel fra Loftsgård på et åtte og halvt mål stort tilliggende område. Leietiden var satt til 99 år med en årsavgift på 140 kroner

30 gjestesenger i 1905

I 1905 hadde hotellet 30 gjestesenger. Værelsene ble da leid ut for fra én til tre kroner natta.

På Kringsjå, i bratte lia ovenfor garden Otekren, anla hotellet et utfluktsted hvor gjestene ble servert. Ellers hadde hotellet egen fjellfører som tok gjestene med på tur.

Hadde avlastningshotell

Ingeborg Forberg, som hadde tatt over Bjørkheim Hotel etter at søsteren døde, drev fra 1920-årene enda et hotell, et avlastningshotell på andre siden av vegen. Det nye Otta Hotel ble senere kjent som bygdas kommunehus, i dag Otta fysikalske.

De to hotellene hadde sin egen bensinstasjon, en NOR-stasjon. Den lå ut mot gata mellom Otta Hotel og det tidligere huset til kjøpmann Aasen. Begge hotellene ble brukt ved blant annet rettsmøter.

Eget utpakningshus for handelsreisende

De mange handelsreisende som gjestet Bjørkheim, fikk stilt til rådighet eget utpakningshus der de viste fram sitt varetilbud til lokale kjøpmenn. Hotellet hadde også tennisbane til bruk for både gjester og andre.

Hotellet var naturlig nok godt besøkt under Ottamartnan og ikke minst under den årlige pelsdyrutstillingen, som Gudbrandsdal Pelsdyravlslag hadde på ei tomt med utstillingslokale bak hotellet.

I krigsårene var Bjørkheim Hotel, i likhet med Grand Hotel, rekvirert til kvarter for de tyske okkupantene. Hotellet var likevel i drift, da vertskapet fikk beholde både egne rom og noen gjesterom. Men hotellets kjøkken måtte de dele med tyskerne.