Steinbuklubben: Friidrett om sommeren og langrenn om vinteren

På Østlandske-tomta ved siden av det gamle slakteriet – dagens kommunehus og distriktsmedisinske senter – arrangerte en guttegjeng på 1960-tallet friidrettsstevner om sommeren og langrennskonkurranser om vinteren.

Det ligger mye læring i slik egenaktivitet, skriver Knut Lien i den siste artikkelen om Steinbuklubben.

Av Knut Lien, Kongsvinger

Når vi ikke var oppe i hytta vår og hadde aktiviteter der, hendte det ofte at vi arrangerte noe for medlemmene våre.

Holdt til ved det gamle slakteriet

Tilholdsstedet var det samme både sommer som vinter for disse arrangementene, nemlig på tomta til Østlandske ved siden av slakteriet, og området rundt kull-lageret til NSB på andre sida av Baksidevegen.

Her organiserte vi fridrettsstevner om sommeren og langrenn om vinteren.  Bare synd at jeg ikke kan finne igjen resultatlistene fra noen av disse stevnene. Men jeg husker at det til tider var veldig god deltakelse.

En hovedregel var at ingen fra styret kunne delta i konkurransene. Vi var veldig nøye på at alt skulle være korrekt.

Mest aktivitet var det nok i 1963–1964. Jeg mener at vi sluttet med klubben i 1965, for da var det flere av styrets medlemmer som ble ”voksne”, det vil si konfirmerte seg.

Mye læring i egenaktivitet

Det er rart å tenke tilbake på alt dette, og at det snart er 50 år siden. Men samtidig sitter minnene svært godt spikret. Jeg mener også at ”Steinbuklubben” tydelig viser at barn/unge fint kan greie å ”finne på” aktiviteter selv, uten at alt skal være ordnet av voksne.

Jeg har mang en gang tenkt på hvor mye læring det lå i det vi fant på i løpet av de tre–fire årene denne klubben  bestod. At det var viktig for oss som deltok, viser det at klubben mange ganger etterpå, selv etter at vi ble voksne, har vært et yndet tema.

En inspirasjon til kreativitet?

Kanskje kan denne fortellingen være til litt inspirasjon for de som vokser opp i dag, eller for foreldrene deres. Det går fortsatt an å være kreativ og ha det moro uten at andre skal ordne alt.