Båtevjen - det seinere Elva Kro

Våren 1992 åpnet Båtevjen, hvor det også var servering med plass til 20 gjester. Tre år seinere overtok Astrid Berglien og endret navnet til Elva Kro. I 1998 var det slutt på serveringen.

Av Per Erling Bakke, Otta

I Skansen 1, ved gang- og sykkelvegen til Øiaområdet, ligger kjedebutikken Sport 1.

Festetomt

På denne tomta ble det i 1991 gitt festekontrakt fra Sel kommune til det nyetablerte Båtevjen Aktivitetssenter med formål å drive båt- og elveaktiviteter.

Tomtefestere var Rolf Båtstad og Jonny Evjen. Våren 1992 åpnet Båtevjen, hvor det også var servering med plass til 20 gjester.

Endret navn

Eiendommen ble i 1995 overdratt til Parken Kiosk og Gatekjøkken ved Astrid Berglien, samtidig som navnet ble endret til Elva Kro. Med sin beliggenhet ved elvebredden og nær parkering var stedet et populært stoppested, hvor turister sommerstid også kunne slappe av ved utebordene.

Sportsforretning i dag

Virksomheten opphørte imidlertid da kroa i 1998 ble solgt, og det ble etablert sportsforretning.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 28.04.2010