Prins Christian Frederik besøkte Kringen i 1814

Traktaten som ble inngått i Kiel 14. januar 1814 om at Norge skulle avstås til Sverige ville danskekongens stattholder i Norge, prins Christian Frederik, ikke godta.

Han foretok derfor straks ei reise gjennom Gudbrandsdalen til Trondheim for å sondere folkestemninga. Han stoppet i Kringen for å se på minnesmerket som var reist der etter skottetoget i 1612.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les også:
Sjoa-mann var med å vedta grunnloven

Minnestein reist for 50 år siden

Reisefølget startet fra Eidsvoll Verk 31. januar. Overalt ble prinsen hyllet av folk, som støttet han i kravet om sjølstendighet.

Skeptisk føderådskone

Den renoverte Kringenstøtta fotografert av Geir Neverdal.

 

Vinteren 1814 stoppet prins Christian Frederik i Kringen for å se på minnesmerket etter "Slaget i Kringen".

Dette bildet av det nyrestaurerte minnesmerket fra 1912, er tatt av Geir Neverdal/Otta2000.com.

  

 

Den 2. februar var følget kommet fram til Sandbu, hvor de ble tatt i mot av prokurator Hans Gotfried Hansen. Hesteekvipasjens videre ferd gikk langsetter elveisen, og i kveldsmørket nådde de fram til Kringen.

Her var mange bygdefolk møtt opp for å se og høre prinsen tale, trolig var også Paul Thorsen Harildstad tilstede.

En av de mange fra Bredebygden som var møtt opp var føderådskona på Breden. Hun trengte seg fram mot prinsen og holdt karbitt-lampa si opp mot han – hvorpå hun sa: Vakkert kjøtt å blod, men du kein´kje bli Norig´s reidningsmeinn.

Flere kongelige besøkte Kringen

Prins Christian Frederik malt 1813 av Johan L. Lund.

 

Fra Eidsvoll 1814.

 

Dette kongelige besøket i 1814 var ikke det første i Kringen. Christian den femte foretok en reise gjennom dalen i 1685. Han stoppet da i Kringen for å se på minnesmerket som var reist der etter skottetoget i 1612.

Ved seinere kongebesøk i Norge gjentok dette seg som et fast ritual. Da Christian den sjette skulle reise gjennom landet i 1733 var det i den anledning reist ei ny minnestøtte der. Tavla hadde lang tekst om tapperhet, troskap og mot som fantes i fullt mon i gudbrandsdølenes bryst.

 

Kong Haakon var der 1912

Den siste i kongerekka som besøkte Kringen var kong Haakon den sjuende. I nærvær av tusener av gudbrandsdøler, statsminister, statsråd, amtmann, ordfører, militære enheter og utvandrede gudbrandsdøler, avduket han i 1912, på 300 års-dagen for slaget, et nytt monument i kleber ”Til minne um slage i Kringom 26. august 1612”.  

Denne artikkelen ble første gang publisert i Norddalen og på Selhistorie.no 8. mai 2014.