Dugnadsinnsats resulterte i jubileum for Paul Botten-Hansen

Av Odd Bakke, Otta

En dugnadsgjeng med Rolf Ulvolden (t.v.) i spissen sørget for at Paul Botten-Hansen fra Selsverket i 1995 ble æret med byste og jubileumsfest.  Steinen fant de i Uldalen, der John Lien stilte med lastebil og fikk heist steinen opp fra elva.  Odd Bakke minnes aktiviteten i Sel Historielags første 25 år.

 

En dugnadsgjeng med Rolf Ulvolden (t.v.) i spissen sørget for at Paul Botten-Hansen fra Selsverket i 1995 ble æret med byste og jubileumsfest.

Steinen fant de i Uldalen, der John Lien stilte med lastebil og fikk heist steinen opp fra elva.

Odd Bakke minnes aktiviteten i Sel Historielags første 25 år.

 

Artikkel 2 om Sel Historielags 25 år: Rolf Ulvolden (†) var en av Sel Historielags gode medlemmer. Han hadde blitt oppmerksom på Selsverkets store sønn Paul Botten-Hansen (t.h.) og ville ha historielaget med på å ære ham med en byste på Selsverket. 

Komité tok tak
Sel Historielag hadde ikke penger til å gå inn på et slikt stort prosjekt. Rolf tok kontakt med Finn Ekre (†), og de ble enige om å få nedsatt en komité.

 

Rolf ble formann og Finn Ekre og Reidar Dahl (†) medlemmer. Deretter spurte han hvert enkelt styremedlem i historielaget, Marit Romsås, Marit Stormorken og meg, Odd Bakke, om vi ville være med i komiteen, og det sa vi ja til. Det kom til mange hjelpere, blant andre John Lien (†) og Ove Røsbak. 

Rolf hadde sett seg ut en lang stein i Ula til sokkel. Under et møte mente John Lien at det var på tide med handling, og dermed bar det med lastebil inn i Uldalen med Rolf, Ove og meg som hjelpere og tilskuere. Vi fant ikke igjen steinen som Rolf hadde sett seg ut, men vi valgte en annen som var like bra. Med kran ble den løftet ut av elva og opp på lasteplanet, og så bar det rett til Sliperiet der den skulle bearbeides. Så fulgte dugnadsarbeidet med John som sjefen, og sokkel og byste kom på plass. 

Etter ytterligere planlegging skulle bysten avdukes. Vi planla festforestilling, der skuespillerne Morten Jostad og Harald Romsåshagen fra Lillehammer skulle fremføre Paul Botten Hansens teaterstykke ”Velt Pauls eventyr” i det nyrestaurerte Fjoset på Mo på Selsverket. Avdukingen skulle finne sted etter gudstjenesten søndag den 30. juli 1995.

Flott avduking

Det ble en flott avduking med Pauls slekting Sverre Eriksen fra Hans Pålsa-slekta i Hamarøy, ordfører Ola Svaet og sang og musikk ved Tore Rødølen og Harald Rømåshagen. Så var det fest i fjoset på Moen på Selsverket, som i anledningen var utstyrt med scene. Byggmester Ola Høiberg lånte ut mange paller, som ble lagt ut med lemmer til senegulv.

Glimt fra lagets aktiviteter

Lokalhistorisk skrift

Historielaget ble møtt med stor velvilje fra kommunen, som gav hele restbeholdningen av ”Lokalhistorisk skrift frå Sel” fra 1981. Boka var priset til 40 kroner og hele restopplaget ble solgt ut i løpet av kort tid.

Bildehefte

Da ”Otta Kameraklubb” ble nedlagt gav de tre gjenværende medlemmene Arne Bergsvendsen, Njål Bruheim og Odd Klashaugen klubbens restbeholdning av fotoheftet ”Glimt fra Otta gjennom 115 år” fra 1980 til Sel Historielag. Dette var en flott gave for historielaget. Restopplaget ble solgt ut i løpet av kort tid. Heretter måtte historielaget ta sikte på å gi ut lokalhistoriske bøker med bilder og tekst. Den første boka ”Otta gjennom hundre år”, ble gitt ut i 1996.

Bygdebok for Vågå og Sel

Sel historielag hadde ikke kontakt med bygdeboknemnda fra 1975 før Tore Vigerust ble engasjert til å skrive bygdebok for Vågå og Sel i 1995. Han tok oss med til Thokampen og Steinberget på Sel, der han viste oss rester etter gamle bygdeborger. 
Vi var også i Heidal og så på gamle fangstgraver. Ivar Teigum overtok bygdebokarbeidet i 1999 og fullførte arbeidet med fire bind i løpet av cirka ti år. Han brukte bøkene til Sel Historielag som kilde mange ganger under sitt arbeid med bygdebøkene. 
Lokalhistoriske bøker
Sel Historielag har gitt ut disse bøkene: 
Otta gjennom 100 år 1996 
Gåmmålt og nytt frå Sel 1999, 2002, 2005 og 2010
Setrer og seterliv i Sel 2007

Vi hadde flere innbudte gjester, blant andre kona til av en annen Botten-Hansen-entusiast, fru Grude Forfang fra LIllehammer, og arkivar Astrid Sæther fra Universitetet i Oslo. 
 

Vi var spent på om publikum ville møte opp. Rolf hadde sett stykket oppført på Vinstra med bare 20–30 tilhørere. Jeg var derfor redd for at det ikke skulle komme nok folk og hadde invitert Ula sangkor til å synge. Dette skulle jeg ikke ha gjort, for det kom så mye folk at det var en hel del som ikke kom inn. Jeg ønsket velkommen og Ove ledet festforestillingen som ble alle tiders. Arrangementet var et godt eksempel på hva ildsjeler kan få folk med på.

Faren reiste nordover

Paul Botten-Hansen var født utenfor ekteskap. Hans far, Hans Paulsen Nystuen, reiste til Nordland og ble lærer i Hamarøy. Hans Paulsen er stamfar til en stor slekt i Nordre Salten. I 1997 ble historielagets medlemmer og Nystuen-slekta på Sel invitert til et slektsstevne i Hamarøy. Rolf Ulvolden og jeg meldte oss på, slik at det ble en gjenvisitt til Botten-Hansen-tilstelningen på Otta i 1995. Fra kommunen fikk vi med oss en vimpel, og fra historielaget boka ”Otta gjennom 100 år”. Disse ble overlevert av oss på en større festmiddag i Innhavet. 

Byste av Paul Botten-Hansen utenfor Sel kirke på Selsverket.

Byste av Paul Botten-Hansen utenfor Sel kirke på Selsverket.

Vi ble med til en fredet boplass, der Hans Paulsen hadde slått seg ned. Dagen etter ble det arrangert busstur for hele slekta ut til Å i Lofoten med stopp ved alle severdigheter.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 28. oktober 2013.