Dølastugu ble etablert i 1931

Dølastugu ble etablert i 1931 av Lina Bilben fra Sjoa. Huset hadde sju gjesterom og kunne om nødvendig gi losji til 20 overnattingsgjester. Vinterstid var flere rom leid ut til skoleelever.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Dølastugu hadde mange rom og leide også ut til faste beboere. Tor Jonsson bodde her da han var journalist og redaktør av lokalavisa Dølabladet. Huset, oppført i 1931, ble revet i forbindelse med første byggetrinn av Otta Kjøpesenter.

 

Artikkel 15 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

Det er bare navnet igjen av kafé- og losjihuset, der Lina (Karoline) Bilben dreiv Dølastugu i flere  år. Dølastugu Eiendom AS råder grunnen, og er eierselskapet bak Ottatunet Kjøpesenter.

Hadde plass til 20 overnattingsgjester

Lina Bilben fra Sjoa flyttet til Otta, der hun på slutten av 1920-årene så smått begynte med kafé. Den var i Bakkegarden, der hun leide rom i sidebygningen. I 1930 kjøpte hun tomt av Østlandske Stenexport. 

 

Kaféeier på Otta: Lina Bilben
født 15. februar 1892
fra Sjoa

Etablert i 1931

Over kafédøra var det skilt med årstallet 1931 som fortalte når Dølastugu ble etablert. Huset var på tre etasjer og hadde i alt sju gjesterom. Om nødvendig kunne det gi losji til 20 overnattingsgjester.

Vinterstid var flere rom leid ut til skoleelever. Kafeen besto av et forholdsvis romslig lokale og ei mindre stue ved siden av. På 1950-tallet var for øvrig denne stua leid ut til privat legekontor (lege Eva Nordrum Ekre). Med sin nære beliggenhet til ysteriet var det naturlig at kafeen var godt besøkt av både gardbrukere og ysterifolk.

De siste årene Dølastugu var i virksomhet, overlot Lina Bilben driften til sin sambygding, Marie Resset fra Sjoa.

Ble barnehage, men seinere revet

Med tida ble eiendommen overtatt av Sel kommune. Fra tidlig på 1980-årene brukte kommunen eiendommen til barnehage i mange år, for seinere å leie første etasje ut til forretningslokale. Dølastugu måtte til slutt vike for utbyggingen av første byggetrinn av Ottatunet Kjøpesenter, som ble åpnet juli 1998.

Eksempel på identifikasjonskort av alle voksne selværer og heidøler fra 1940-årene

I 2009 ble det i en kjeller på Otta funnet identifikasjonskort av alle selværer og heidøler over 15 år fra 1940-årene. Foruten bilde, inneholder kortene opplysninger om yrke, fødested og bosted.

Bildearkivet gir nyttig informasjon om alle heidøler og selværer og om tilflytningen til Otta og Sel. Hvor kom de fra – og hva arbeidet de med – de som befolket det som etter hvert ble stasjonsbyen Otta?

Sel Historielag disponerer bildene til de som bodde i gamle Sel kommune i 1940-årene, mens Heidal Historielag har kortene til de som bodde i det som den gang var Heidal kommune.

Les mer hos Sel Historielag (Se artikkel datert 10. desember 2009)

Les mer hos Heidal Historielag