Baker Løkke utvidet med konditori i 1950-årene

Det var noe nytt i Ottas kafétilbud, da baker og konditor Per Løkke i begynnelsen av 1950-årene gikk over fra et rent bakeriutsalg til å drive konditori i Løkkehuset.

Kafeene i Løkkehuset: 
Pers Bakeri & Konditori 
Holens Bakeri & Konditori 
Otta Kafé og Gatekjøkken
Otta Kafé 

Av Per Erling Bakke, Otta

Per Løkke var tredje generasjon baker, idet han førte tradisjonen videre etter foreldre og besteforeldre som hadde etablert seg med bakeri på eiendommen i 1930. Etter at Per tok over bedriften ble huset påbygd. Foruten to leiligheter og bakeri rommet huset også konditori

Ferske bakervarerfe og kaffe

Med dette fikk stasjonsbyen et utvidet tilbud der folk, foruten å kjøpe ferske bakervarer, også kunne nyte kaffe og velge kaker fra konditoriets store utvalg.

Et nytt element i 1950-årenes kaféliv var jukeboksene, og en slik ”spilldåse” var naturlig nok også her en del av tilbudet.

Sommerstid kunne gjestene flytte utendørs. På gårdsplassen var det anrettet for uteservering, i skjermede omgivelser med planter og blomster.

Bortleid til Hans Holen


Per Løkke flyttet med tiden til Nesoddtangen, hvor han og ektefelle Signe etablerte ny virksomhet innen restaurantfaget.

Fra 1962 ble Løkkehuset med leilighet, bakeri og konditori leid ut til kjøpmann Hans Holen fra Sel. Han dreiv virksomheten videre i flere år, nå under firmanavnet Holens Bakeri & Konditori.

Solgt til Steinar Holø


I 1973 solgte Per Løkke eiendommen til Steinar og Kari Holø fra Garmo. De la om driften til spisested. Foruten vanlig kafévirksomhet og middagsservering dreiv de også gatekjøkken.

Etter hvert fikk de kjøpesenter (1998) som nærmeste nabo. Otta Kafé og Gatekjøkken lå midt i smørøyet, i Johan Nygårdsgate – Ottas nye handlegate. Sommerstid var det anrettet med bord og stoler på fortauet. Familien tok også på seg mindre arrangementer, blant annet i forbindelse med møter og selskaper.

Kjell Holø overtar familiebedriften


Kjell Herbjørn Holø tok over driften etter foreldrene i 1999 og registrerte seg under firmanavnet Otta Kafé. Han dreiv kafeen fram til 2007, da han la ned driften og lokalene ble utleid til restaurant. Med dette var over 50 års kafédrift i Johan Nygårdsgate slutt.