Smedkafeen for bønder i byen

Bøndene fra områdene omkring Otta oppsøkte Smedkafeen, mens de fikk skodd hesten eller fikk utført annet smedarbeid i smia like ved. Ventetida benyttet de over kaffekoppen hos fru Svendsrud.

Av Per Erling Bakke, Otta

 

Smedkafeen lå nær Otta Ysteri og kundegrunnlaget var gardbrukere som hadde ærend til ysteri og smed. Huset ble flyttet etter at kafeen opphørte. Her er det på ny tomt, tvers over gata for Ottatunet Kjøpesenter. I 2001 ble det revet.

Anna Svendsrud hadde ikke noe skilt på huset sitt som fortalte at her var det kaffe å få kjøpt.

Det var ikke nødvendig, for ”alle” visste hvor Smedkafeen var. Den lå like nord for Otta Ysteri, der ektefelle Sigvart Svendsrud hadde smie.

Her bodde smeden

Navnet kom som en naturlig følge av at her bodde smeden i bygda, men egentlig kunne navnet like godt vært ”Bøndernes Kafé”.

For det var bøndene kring Otta som var hennes kunder. De kom med hest flere ganger i uka for å levere melkespannene sine på ysteriet, og nå og da var de en tur i smia for å få skodd hesten eller få utført annet smedarbeid.

Ventetida var det naturlig å bruke på en prat over kaffekoppen hos fru Svendsrud. Etter at Anna Svendsrud ble pensjonist, stoppet kafédriften. Etter ei tid tok imidlertid Else Johnsen Hole (Hullet) over.

Hun dreiv den videre i tre-fire år, inntil den ble nedlagt.

Anna Svendsrud , født 6. oktober 1887, var fra Øier (Øyer), som det het den gang.

Bildet er utlånt av Sel Historielag, som har en bildesamling fra 1940-årene av 2600 personer fra Sel og Heidal, fra den gang de to bygdene var to kommuner.

Omtale av bildesamlingen ble publisert 10. desember 2009 på forsiden til historielagets nettside.

Huset ble flyttet

I 1950-årene ble det aktuelt for ysteriet å bygge ut området. Ved et makeskifte fikk fru Svendsrud ny tomt av ysteriet litt lenger nord. Ysteriet tok på seg å flytte huset, og det ble dratt på skinner av to lastebiler og plassert på ny grunnmur. Og her sto den tidligere Smedkafeen med front ut mot vegen, i dag bedre kjent som Johan Nygårdsgate.

Etter fru Svendsruds dager kjøpte ysteriet eiendommen, og huset var ei tid leid ut til kontor.

Borte vekk

I 2001 ble den gamle Smedkafeen revet og tomtegrunnen ble del av trafikkbildet langs Ottas nye handlegate.  

Bygningen som huset den tidligere Smedkafeeen hadde en kummerlig tilværelse på 1990-tallet, før det ble revet i 2001.

Ett av 2600 identifikasjonskort fra Sel Historielags bildearkiv fra 1940-årene

I 2009 ble det i en kjeller på Otta funnet 2600 identifikasjonskort av selværer og heidøler fra 1940-årene. Foruten bilde, inneholder kortene opplysninger om yrke, fødested og bosted. Det gir nyttig informasjon om tilflytningen til Otta og Sel. Hvor kom de fra - og hva arbeidet de med - de som befolket det som etter hvert ble stasjonsbyen Otta?
Les mer hos Sel Historielag (10. desember 2009)

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 26.02.2010