Ajo Cafe oppkalt etter kjøpmann Arne Jordet

Av Per Erling Bakke, Otta

Vertshusholder Jon Selfors fra Kvam startet Ajo Café. Det skjedde i 1975, i forbindelse med at Arne Jordet dette året etablerte sitt Ajo Varesenter i Madsliens nye forretningsgård i Storgata 17.


Arne Jordet dreiv i mange år kafé i tilknytting til sitt varesenter i Madslienbygget. Da han sluttet i 1992, ble Ajo Café drevet videre av andre leietagere inntil den etter noen år ble nedlagt. I de tidligere kafélokalene er det i dag (2010) restaurantvirksomhet.. Bildet er utlånt av Otta2000.com

Arne Jordet dreiv i mange år kafé i tilknytting til sitt varesenter i Madslienbygget. Da han sluttet i 1992, ble Ajo Café drevet videre av andre leietagere inntil den etter noen år ble nedlagt. I de tidligere kafélokalene er det i dag (2010) restaurantvirksomhet.

Bildet er utlånt av Otta2000.com

Artikkel 7 av 26:

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.
Se alle artiklene så langt her

Kafeen lå i andre etasje over varesenteret med plass til ca. 60 gjester.

Etter få år tok Arne over kafeen og dreiv den i tillegg til sitt varesenter. Med trapp fra butikken og etter hvert heis, lå kafeen midt i smørøyet og med fin utsikt til gatelivet nedunder.

I kafeen hadde han to ansatte på heltid. I tillegg tok han også sin tørn når det krevdes. Ekstrahjelp ble hyret inn ved spesielle anledninger.

Da han solgte varesentret i 1992 sluttet han også som kafévert. Kafédriften fortsatte imidlertid, og Svanhild Tho fra Otta og Aud

Arne Jordet bak kassa den gangen han var knyttet til Spar-kjeden. Les mer om Arne Jordet på Otta2000.com , som også har lånt oss dette bildet.

Arne Jordet bak kassa den gangen han var knyttet til Spar-kjeden. Les mer om Arne Jordet på Otta2000.com , som også har lånt oss dette bildet..

Nystuen fra Sel dreiv sin egen kafé der i mange år. I dag (2010) er de tidligere kafélokalene utvidet og leid ut til restaurant.