Bjørkheim Hotel: med eget avlastningshotell tvers over vegen

De to søstrene Forberg fra Skjåk bygde i 1899 nytt hotell på nabotomta til Grand Hotel, og med Bjørkheim Hotel hadde Otta tre hoteller.

Med god romkapasitet og egen bensinstasjon for passerende automobiler spilte også dette hotellet en sentral rolle på det nye tettstedet ved jernbanens endepunkt.

Vel 20 år seinere utvidet de med eget avlastningshotell, som senere ble bygdas kommunehus.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les også:

Jernbanen åpnet for hoteller på Otta (1) Otta Hotel 2) Grand Hotel (3)
Sigurd I. Blekastad Trond Loftsgaard Knud Trondsen Loftsgaard:

 

ARTIKKEL 4 AV 4: Knud Loftsgaard, hotellvert på Sygard Loftsgård, hadde trolig ingen betenkeligheter da han i 1899 delte fra og solgte et jordstykke fra garden sin.

Tomta lå i bjørkeskogen, bare noen steinkast vest for Grand Hotel. Og her bygde søstrene Anne (1871–1917) og Ingeborg Forberg (1873–1931) fra Skjåk sitt Hotel Bjørkheim.

Arealet ble ytterligere utvidet i 1907, da søstrene fikk bygsel fra Loftsgård på et åtte og halvt mål stort tilliggende område. Leietiden var satt til 99 år med en årsavgift på 140 kroner.

Utsnittet av dette bildet fra 1930 viser trolig hotellvert på Bjørkheim Hotel, Ingeborg Forberg. I bakgrunnen ses hotellets bensinpumpe for oljeselskapet BP. Bensinen ble markedsført under det betegnende navnet Mil, oppkalt etter de gamle milesteinene som sto langs norske veier.

Les også: Hotellene tidlig ute med bensin på Otta (2)
1905: Værelser kr 1.00 – kr 3.00
I 1905 hadde hotellet 30 gjestesenger, og slik markedsførte hotellet seg:

Hotel Bjørkheim

Otta, Gudbrandsdalen

(Indehavere: søstrene Forberg)

Reisende gjennom Gudbrandsdalen anbefales at forsøge Hotel Bjørkheim, udmærket godt Sted, vakkert beliggende lige ved Otta St. Anledning til smaa Fjeldture med vakker Udsigt over Jotunheimen og Rondane. Middag kan bestilles ved Konduktøren, kr. 1.50. Værelser fra kr. 1.00 – 3.00. Moderation for længere Ophold.  

Tæringspatienter modtages ikke.

Aapent hele Aaret.

Telefon. Piano

Seværdigheter: Sinclairstøtten, Pillarguritoppen, Tosetrene, Tokampen, Holepiggen.

Reklamekort fra 1911:

Bjørkheim Turisthotel og Skydsstation

Vakreste beliggenhed i Birkeskog nær Ottaelven og ligeovenfor ”Guripiggen”

Eneste Hotel paa Otta med Vandkloset og Bad

Værelser fra Kr.1.50 til Kr. 5.00

Moderation for længere Ophold

On parle francais

Man spricht Deutsch

English spoken

Frk. Anne Forberg

Indehaver

Ut på tur

På Kringsjå (t.h.), i bratte lia ovenfor Otekren, anla hotellet et utfluktsted hvor gjestene ble servert.

Ellers hadde hotellet egen fjellfører som tok gjestene med på tur. Sommeren 1907 kom en ung mann som ”fremmedfører” til Bjørkheim. Navnet hans var Herman Portaas, seinere bedre kjent under kunstnernavnet Herman Wildenvey.

”Anne Forbergs vei”


Hotellvertene hadde imidlertid et problem: Adkomstvei fra stasjonen.

Anne Forberg fremmet stadig søknad til kommunen om å få åpnet gate fra stasjonen, forbi hotellet og fram til Otekren. Etter fem år og mange saksbehandlinger ga kommunen i 1917 grønt lys, men betinget av at Anne Forberg erstattet kommunen alle utgiftene.

Den nye vegen, uoffisielt kalt Nygata (Dagens Ola Dahls gate), skapte derved direkte forbindelse mellom jernbanestasjonen og Ottadalsvegen (Riksveg 15).

Dreiv to hoteller


Tvers over vegen, ved hovedgata gjennom Otta, ble det også drevet hotell. Ingeborg Forberg, som hadde tatt over hotellet etter at søsteren døde, drev her fra 1920-årene det nye Otta Hotel i tilknytting til driften av Bjørkheim Hotel. Etter hun døde i 1931 tok hennes arving Ingrid Ottum Pedersen (1906–1987) over driften av begge hotellene.

Som seg hør og bør hadde disse to hotellene også sin egen bensinstasjon. Det var en NOR-stasjon. Den lå ut mot gata mellom Otta Hotel og det tidligere huset til kjøpmann Aasen.

Begge hotellene ble brukt blant annet ved rettsmøter. De mange handelsreisende som gjestet Bjørkheim, fikk stilt til rådighet eget utpakningshus der de viste fram sitt varetilbud til lokale kjøpmenn. Hotellet hadde også tennisbane til bruk for både gjester og andre.

Otta Hotel.
Det var kjøpmann B. N. Aasen som i 1919 kjøpte tomt fra Otekren og som bygde huset. Seinere ble det solgt og fikk navnet Otta Hotel og ble drevet i kombinasjon med Bjørkheim Hotel. I 1938 kjøpte Sel kommune det til kommunehus. I 1988 ble det solgt og seinere ombygd til lokaler for fysikalsk institutt i første etasje og med leiligheter i andre etasje.

Foto: Fra lokal kalender som viser hotellet på slutten av
1930-årene.

Bjørkheim Hotel bar navnet sitt med rette når en ser bjørkelunden som omga hotellet. Det vesle huset til høyre ble bygd som utpakningsrom for handelsreisende. Hotellet ble påbygd og utvidet etter at det ble etablert omkring 1900. Bildet viser hotellet slik det var i 1930–1950 årene.
Foto: Normann.


Bjørkheim Hotel gjennomgikk betydelig ombygging og påbygg fra omkring 1960 og de følgende tiår. For bedre å sette hotellet ”på kartet”, ble hotellnavnet endret til Otta Hotell.
Foto: Normann

Hotellet var naturlig nok godt besøkt under Ottamartnan og ikke minst under den årlige pelsdyrutstillingen, som Gudbrandsdal Pelsdyravlslag hadde på ei tomt med utstillingslokale bak hotellet.

I krigsårene var Bjørkheim Hotel, i likhet med Grand Hotel, rekvirert til kvarter for de tyske okkupantene. Hotellet var likevel i drift, da vertskapet fikk beholde både egne rom og noen gjesterom. Men hotellets kjøkken måtte de dele med tyskerne.

Solgt i 1938


I 1938 solgte Pedersen Otta Hotel til Sel kommune. Dermed hadde kommunen fått sitt eget kommunehus. I 1988 solgte kommunen eiendommen. Huset ble seksjonert, og per i dag (2009) er det leiligheter i andre etasje og en leilighet og et fysikalsk institutt i første etasje.

I 1944 ble også Bjørkheim Hotel solgt.

Foto: Utlånt av Kristian 
Martin Pedersen.

Ingrid Ottum Pedersen

Ingrid Ottum Pedersen var fra Luster i Sogn hvor hun ble født i 1906. Hun kom til Otta i unge år og bodde hos sine tanter på Bjørkheim Hotel.

Med tiden utdannet hun seg i hotellfaget,

blant annet med praksis på Dombås Turisthotell. Etter at tanten Ingeborg Forberg døde, tok hun i 1933 over både Bjørkheim Hotel og annekset Otta Hotel.

Sammen med ektefelle Kristian Pedersen (1901–1985) som skaffet seg autorisasjon som hotellvert, dreiv de foruten hotellene også Mysuseter Turisthytte årene 1938–1939. I 1938 solgte hun Otta Hotel, og i 1944 ble også Bjørkheim Hotel solgt.

1944 kjøpte ekteparet garden Nordre Kleivmellom som de dreiv noen år, før de solgte den igjen. Seinere var begge ansatt på Gudbrandsdal Slakteris avdeling på Otta, han som pølsemaker og hun på slakteriets utsalg på Otta Ysteri.

Ingrid Ottum Pedersen døde i 1987. Begge ektefeller er gravlagt på Sel Kirkegård.

Ny giv og nytt navn

Ny eier var sunnmøringen John A. Hessen (1917–1994). Med han i spissen gjennomgikk hotellet fra 1960-årene og utover store forandringer i form av riving og utbygging, der betong erstattet den gamle trebygningen etter den ble revet i 1979.

For bedre å markedsføre hotellet ble navnet endret til Otta Hotell. Med dette var det gamle navnet tatt i bruk på et tredje hotell på Otta. Blant hotellets fasiliteter var eget lokale for større møter (Kongresshallen) og svømmehall i underetasjen. Sel kommune leide svømmehallen i flere år til bruk for skolenes svømmeopplæring.

Hessen dreiv god markedsføring. I 1960-1970-årene hadde hotellet ”fullt hus” av svenske skiturister som kom med egne busser. Hessen hadde bygd sitt serveringssted, ”Lunsjhytta” på Raphamn. Gjestene ble kjørt til fjells, og her inntok de hotellets lunsj mellom skiturene. Gjester ble også skysset med hest og sluffe etter elveisen ned til Ny-Sandbu, der de ble bevertet før tilbaketuren.

Kjede og investeringselskaper tar over


Med tiden er også Hessenepoken over. Fra 1981 drives hotellet av hotellkjeden Müllerhotell A/S under navnet Müllerhotell. Fra april 1990 tok selskapet Holinvest A/S over eierskapet, og etter omfattende oppussing ble hotellet åpnet før sommersesongen og da under sitt tidligere navn – Otta Hotell. Etter fem års drift skifter hotellet atter eier da Wellegruppen AS tok over.

John Hessen

John Hessen var fra Skarbøvik ved Ålesund, hvor han ble født i 1917.

Etter å ha vært til sjøs ei tid, gikk han i 1942 hotellfagskole på Fagernes.

Seinere fulgte hotellpraksis i Oslo, og i 1944 kom han til Otta hvor han kjøpte Bjørkheim Hotel.

Sammen med ektefelle Else Marie Hessen (1920–1992) ble hotellet bygd om i moderne stil og utvidet. Ellers deltok Hessen aktivt i organisasjoner innen hotell og reiseliv, blant annet var han formann i reiselivslaget i Nord-Gudbrandsdalen.

Privat tok han også sin tørn innen lokale lag og foreninger. Hans store interesse var fotballsporten, der han sjøl spilte aktivt i Otta idrettslag. Der var han blant annet formann og oppmann i fotballgruppa. Bridge og tennissport hørte også med til hans fritidsinteresser. Han var med å stifte Otta Lions Club og ble klubbens første leder. Som pensjonist flyttet ekteparet til Oslo, og seinere bosatte de seg i Drøbak.

John Hessen døde i 1994. Begge ektefellene er gravlagt på Drøbak kirkegård.

2009: Dagens hotell


Fra 1996 er Vestfjordeiendom AS eier, og hotellet er ett av mange i den landsomfattende hotellkjeden Norlandia Hotels & Resorts. Dagens hotell markedsføres under navnet:

Norlandia Otta Hotell

Foto: Fra hotellets hjemmeside på internett.

Hotellet ligger sentralt i ”Byen ved Rondane”. Det føyer seg fint inn blant de mange turistbedriftene i Sel, med tradisjoner innen friluftsliv og reiseliv tilbake til omkring århundreskiftet 1900. Hotellet har 85 gjesterom og byr ellers på møtelokale for alt fra små møter og kurs til konferanser for opptil 250 personer.

Norlandia Otta Hotell reklamerer naturlig nok med de samme naturskjønne opplevelser som forgjengeren Bjørkheim Hotel gjorde, da søstrene Forberg startet sin virksomhet på Otta for mer enn 100 år siden.

Og her Ottheim, Synna brua – et hus som var planlagt som hotell, men da jernbanestasjonen ble lagt nord for elva ble det leiebolig i stedet.

Dette er fjerde del av en artikkelserie på fire om hotellene på Otta.

Jernbanen åpnet for hoteller på Otta (1)

Otta Hotel: Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg (2)

Grand Hotel: brant ned i 1909 og flyttet til skysstasjonen (3)

Bjørkheim Hotel:: med eget avlastningshotell tvers over vegen (4)


Les også om personene bak hotellene:

Knud Trondsen Loftsgaard:
lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann

Trond Loftsgaard:
sentral i utviklingen av reiselivet

Sigurd I. Blekastad: stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 10. mai 2009.