Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

Den 10. desember 1919 åpnet ”Koopen”. Otta Kooperative Handelslag lå sentralt ved hovedvegen i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Og ved dagens slutt ble det i kassaboka ført inn et salg på totalt 1415 kroner.

 Av Per Erling Bakke, Otta

Otta Kooperative Handelslag står det på skiltet der "Koopen" startet sin virksomhet i Blekastadhuset i 1919. Seinere ble det bygd nytt hus på tomta, det seinere "Frukten", i dag eid av kiropraktor Ivar Risheim. Foto: Glimt fra Otta gjennom 115 år. Otta Kameraklubb 1980.

 

Starten av Otta Kooperative Handelslag lovet godt da kassa ble talt opp om kvelden på åpningsdagen, 10. desember 1919. Med dette var beslutningen om å opprette et kooperativt handelslag på Otta blitt en realitet. Og butikken hadde leid seg rom ”Ogga lina” på Mostugu.

40 medlemmer

Opptakten var en komité som innkalte til stiftingsmøte på Ebenezer den 18. mai samme år. Komitéleder var Johan Dalby som hadde med seg herrene S. Hindrum og Chr. Lien. På møtet ble det vedtatt lover,

 

 blant annet at hvert medlems innskudd skulle være på minst ti kroner. Det meldte seg straks 40 medlemmer, som i alt tegnet seg for 900 kroner i innskudd.

 Ragnvald Jevne ble valgt som lagets første formann. Øvrige styremedlemmer ble Arthur Janson, Johan Dalby, Lars Leiren, Ole P. Sten, Nicolay Saastad, P. Midtvang  og L. Koppang.

 Hovedmålene for styret var nå å skaffe stor nok startkapital og å leie et butikklokale. Et annet mål var å formidle opplysning om kooperasjonen. Det ble satt et mål om  15.000 kroner i aksjetegning og et lignende beløp i garanti. For å øke oppslutningen om laget tok styremedlemmene på seg å tegne aksjer i hver sine områder av  bygda.

 Ett virkemiddel for å skaffe litt inntekt, og samtidig informere om kooperasjonen, var korgfest. Den ble holdt på Solvang en lørdagskveld, i slutten august.  Styremedlem Arthur Janson, lærer i Aasaaren skolekrets, holdt foredrag om kooperasjonen og dens betydning. Arrangementet ga laget et nettoutbytte på 367 kroner  og 24 øre.

 Flere medlemmer tegnet seg etter hvert som kausjonister for å ta opp kassakredittlån. I november var ”nu den contante kapital i form av indbetalt indskudd plus  kassakreditlaanet ca. kr. 15000. – og den samlede garanti ca. kr. 17000”.

 Med dette var grunnlaget lagt, og den 11. november løste formann i laget, Ragnvald Jevne, handelsbrev for seg, på vegne av Otta Kooperative Handelslag.

God start

 En måned seinere, den 10. desember ble ”koopen” åpnet. Butikken lå sentralt ved hovedvegen (dagens Storgata 24) i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. 

 Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Og ved dagens slutt ble det i kassaboka ført inn et salg på totalt  1415 kroner.

 Kilde: Otta Samvirkelag 1919 -1969. 50 år.  Otta Samvirkelag 1969.

 Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 5. desember 2009