Otta for nitti år siden

Av Per Erling Bakke, Otta

Otta Kooperative Handelslag står det på skiltet der

 

Otta Kooperative Handelslag står det på skiltet der "Koopen" startet sin virksomhet i Blekastadhuset i 1919. Seinere ble det bygd nytt hus på tomta, det seinere "Frukten", i dag eid av kiropraktor Ivar Risheim. Foto: Glimt fra Otta gjennom 115 år. Otta Kameraklubb 1980.

Otta Kooperative Handelslag ble startet i 1919. Hva mer skjedde på Otta for nitti år siden? Dersom vi tar en titt i gamle aviser, arkiver og jubileumsberetninger, finner vi litt om det som skjedde av vekst og utvikling på den tiden.

Vekst og optimisme

Johannes Haugen, lensmann i Sel og Heidal (1910-1942), tegnet et interessant bilde av Otta da han i 1919, på anmodning av postmesteren i Lillehammer postdistrikt, gav sine opplysninger om stasjonsbyen slik den framsto dette året, for 90 år siden.

Vekst og optimisme gjorde at det ble etablert flere nye foretak, og i løpet av året utstedte Haugen seks handelsbrev. Fire var til personer som startet ny virksomhet på Otta.

Til tross for at det var både bank og noen butikker fra før, ble det opprettet én bank og to butikker til. Poståpneriet fikk dessuten status som postkontor.

“Folkemængden som sokner til Otta er av lensmanden opgit til ca. 1200 voksne.

Til bedømmelse av foretningsforholdene oplyser lensmanden at der paa stedet er flere større hoteller, 7 betydelige Kjøpmansforetninger, apotek, rikstelegraf, Sel Sparebank og fra 1.7. d.a. Opplandske Kreditbanks filial, et større anleg for elektrisk jernsmelting, et par klæberstensforetninger og i omegnen flere betydelige stenindustrivirksomheter, hvortil knytter sig kapitalsterke selskaper.

Stedet er knutepunkt for 2 større dalfører idet hele Ottadalen har all sin trafik over Otta. Statsbanerne forbereder sig paa enda større trafik ved Otta st. fra den tid Dovre og Raumabanen blir ferdige og er derfor nu gaat igang med betydelige utvidelser av stasjonsanlæggende der.” 
Kilde: Arkiv Otta postkontor


Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Posttjenesten ble flyttet fra Selsverket til Otta i 1896 og opprettet på jernbanestasjonen med stasjonsmesteren som poståpner. Med årene økte arbeidet, slik at stasjonsmesteren i 1919 sa opp kontrakten med Posten. Postverket bestemte da, etter å ha hentet inn opplysninger om stedet, å opprette et midlertidig feltpostkontor.

Det var tre huseiere som tilbød lokaler for posten. Det ble på Grand Hotell, hos Trond Loftsgård, og 1. juli var Otta Feltpostkontor etablert der.

Sverre Lammethun ble tilsatt som feltpostmester.

Han kom fra Sunnmøre, der han hadde vært postekspeditør på en av de lokale skips- og postekspedisjonene.

Knapt to og et halvt etter ble imidlertid postkontoret igjen gjort om til poståpneri.

Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank blir opprettet

Med jernbane og steinindustri på Otta, og etter hvert også kraftutbygging i distriktet, økte behovet for en forretningsbank i Nord-Gudbrandsdal. Lillehammer og Opplands Kreditbank med base på Lillehammer så behovet for en bankfilial på Otta.

Opprinnelig hadde banken planer om et eget bankbygg hvor de blant annet tilbød Postverket lokaler og leilighet. Noe bankbygg ble det imidlertid ikke, men banken

Paul I. Sletten starter Otta Landhandel

Paul I. Sletten hadde drevet butikk både på Selsverket og i Romsdal, før han etablerte seg ”Nea lina” og kjøpte eiendommen Nyheim. Huset, hvor det i dag (2009) er frisørsalong, var satt opp på slutten av 1800-tallet. I 1898 ble huset solgt, og her dreiv etter hvert to forskjellige eiere butikk – inntil Sletten kjøpte det i 1919 og etablerte sitt assorterte landhandleri.

Otta Kooperative Handelslag starter opp

Starten av Otta Kooperative Handelslag lovet godt da kassa ble talt opp om kvelden på åpningsdagen, 10. desember 1919. Med dette var beslutningen om å opprette et kooperativt handelslag på Otta blitt en realitet. Og butikken hadde leid seg rom ”Ogga lina” på Mostugu.

40 medlemmer

Opptakten var en komité som innkalte til stiftingsmøte på Ebenezer den 18. mai samme år. Komitéleder var Johan Dalby som hadde med seg herrene S. Hindrum og Chr. Lien. På møtet ble det vedtatt lover,

God start

En måned seinere, den 10. desember ble ”koopen” åpnet. Butikken lå sentralt ved hovedvegen (dagens Storgata 24) i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. 

Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Og ved dagens slutt ble det i kassaboka ført inn et salg på totalt 1415 kroner.

 

Kilde: Otta Samvirkelag 1919 -1969. 50 år.  Otta Samvirkelag 1969.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 13. desember 2009