Trond Loftsgaard: sentral i utviklingen av reiselivet

Trond Loftsgaard på Sygard var blant hotelleierne som stilte seg i spissen for å etablere det første bilselskapet i Ottadalen. Han var sentral i arbeidet med å få drenert Selsmyrene og var aktiv i lokalpolitikken, sparebanken og kooperativen.

 

Av Per Erling Bakke

Trond Loftsgaard, født 1877, var tredje generasjon av Loftsgårdsfolket på Sygard og oppkalt etter bestefaren Gammel-Trond. Trond tok over garden i 19I4, og som far sin kom han ved salg og bygsling til å legge grunnlaget for den videre vekst og utvikling av Otta. I 1936 var det fjerde generasjon – Knut Fredrik, født 1913 – som tok over garden.

Sentral i arbeidet med bilselskapet

Trond Loftsgaard (1877–1932)

 Foruten å være gardbruker, stasjonsholder og hotellvert, arbeidet Trond Loftsgaard aktivt for felles interesser – så vel innabygds som i distriktet. Da skysstrafikken etter hvert gikk over fra hest til bil, var han en av flere hotelleiere som gikk i brodden for utvikling av reiselivet ved å starte det første bilselskapet i Ottadalen i 1915: A/S Geiranger – Nordfjord – Otta. I selskapet ble han dessuten kasserer. Til å bygge et karosseri for biler i Geiranger, bidro hver av deltagerne med 3500 kroner i startkapital.

.

For øvrig var også Anne Forberg på Bjørkheim Hotel blant de åtte reiselivsfolkene som dannet bilselskapet.

Aktiv i flomsikringen på Selsmyrene

Det største arbeidet la Loftsgaard likevel ned innen kommunen. I arbeidet med flomsikringen og dreneringen av Selsmyrene, der han sjøl var en av grunneierne, deltok han aktivt. I mange år var han formann i styret for uttapping og tørrlegging av Selsmyrene. Som styreformann i selskapet og leder av en kommunal oppnevnt komité, reiste han til hovedstaden. Der ble det gjort flere framstøt mot sentrale myndigheter for å få fortgang i arbeidet med senking av vasstanden på Selsmyrene og regulering av Ula. Fortgang i dette arbeidet var også viktig for 1920-årenes mange arbeidsledige i bygda.

Lokalpolitiker og styremedlem

Ellers var han med i kommunestyret i flere perioder, første gang fra 1914. Videre var han med i bygningsrådet – den gang kalt ”Bygnings og Reguleringskommisjonen”, og han var medlem av skolestyret og formann i Sel Gamlehjems styre. For øvrig var han også medlem av styrene i Sell Sparebank og Otta Kooperative Handelslag. Da Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank etablerte seg på Otta i 1919, var han en av styremedlemmene.

Trond Loftsgaard ble ingen gammel mann. Han døde i 1932, bare 55 år gammel. Ektefelle Inga Loftsgaard, født 1869 i Oslo, døde i 1939. Begge er gravlagt på Sel kirkegård.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 03.05 2009.

Les også:
Jernbanen åpnet for hoteller på Otta (1)

Otta Hotel: Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg (2)

Grand Hotel: brant ned i 1909 og flyttet til skysstasjonen (3)

Bjørkheim Hotel:: med eget avlastningshotell tvers over vegen (4)


Les også om personene bak hotellene:

Knud Trondsen Loftsgaard:
lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann

Trond Loftsgaard:
sentral i utviklingen av reiselivet

Sigurd I. Blekastad: stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta