Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Av Per Erling Bakke, Otta

I 1919 ble det etablert et midlertidig postkontor på Grand.

I 1919 ble det etablert et midlertidig postkontor på Grand. Til tross for at det var både bank og noen butikker på Otta fra før, ble det dette året også opprettet én bank og to butikker til. I løpet av året utstedte lensmannen fire handelsbrev til personer som startet ny virksomhet på Otta.

 

 

 

Del av en artikkelserie om hva som skjedde på Otta for nitti og hundre år siden:

Artikkel 1: Hundre år siden Sel fikk egen sparebank

Artikkel 2: Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Artikkel 3: Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

Artikkel 4: Grand Hotell brant ned til grunnen

Artikkel 5: Paul I. Sletten startet Otta Landhandleri for 90 år sia

Artikkel 6: Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

Postkontoret Otta

Posttjenesten ble flyttet fra Selsverket til Otta i 1896 og opprettet på jernbanestasjonen med stasjonsmesteren som poståpner. Med årene økte arbeidet, slik at stasjonsmesteren i 1919 sa opp kontrakten med Posten. Postverket bestemte da, etter å ha hentet inn opplysninger om stedet, å opprette et midlertidig feltpostkontor.

Det var tre huseiere som tilbød lokaler for posten. Det ble på Grand Hotell, hos Trond Loftsgård, og 1. juli var Otta Feltpostkontor etablert der.

Sverre Lammethun ble tilsatt som feltpostmester.

Han kom fra Sunnmøre, der han hadde vært postekspeditør på en av de lokale skips- og postekspedisjonene.

Knapt to og et halvt etter ble imidlertid postkontoret igjen gjort om til poståpneri.

Vekst og optimisme

Johannes Haugen, lensmann i Sel og Heidal (1910-1942), tegnet et interessant bilde av Otta da han i 1919, på anmodning av postmesteren i Lillehammer postdistrikt, gav sine opplysninger om stasjonsbyen slik den framsto dette året, for 90 år siden.

Vekst og optimisme gjorde at det ble etablert flere nye foretak, og i løpet av året utstedte Haugen seks handelsbrev. Fire var til personer som startet ny virksomhet på Otta.

Til tross for at det var både bank og noen butikker fra før, ble det opprettet én bank og to butikker til. Poståpneriet fikk dessuten status som postkontor.

“Folkemængden som sokner til Otta er av lensmanden opgit til ca. 1200 voksne.

Til bedømmelse av foretningsforholdene oplyser lensmanden at der paa stedet er flere større hoteller, 7 betydelige Kjøpmansforetninger, apotek, rikstelegraf, Sel Sparebank og fra 1.7. d.a. Opplandske Kreditbanks filial, et større anleg for elektrisk jernsmelting, et par klæberstensforetninger og i omegnen flere betydelige stenindustrivirksomheter, hvortil knytter sig kapitalsterke selskaper.

Stedet er knutepunkt for 2 større dalfører idet hele Ottadalen har all sin trafik over Otta. Statsbanerne forbereder sig paa enda større trafik ved Otta st. fra den tid Dovre og Raumabanen blir ferdige og er derfor nu gaat igang med betydelige utvidelser av stasjonsanlæggende der.”
Kilde: Arkiv Otta postkontor

2009

Med Postens mange nye tjenestetilbud fikk Otta postkontor fra 15. november 2001 status som Posthandel, men adressen er den samme som for 90 år siden – det tidligere Grand Hotell. 

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 8. november 2009