Sigurd I. Blekastad: stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Sigurd Blekastad dreiv butikk og hotell på Mostugu på Otta. Han ble tidlig med i kommunepolitikken.

Med Bjørnstjerne Bjørnson som pådriver og agitator lå vegen til Stortinget og rikspolitikk åpen.

I 1882 ble han valgt inn som representant for Venstre. På Stortinget oppnådde han å få stor innflytelse.

Av Per Erling Bakke, Otta

 

Sigurd Blekastad var fra garden Blekastad, der han ble født i 1848. Faren Ivar var fra Bu i Bredebygden og var den som kjøpte Blekastad. Mor hans, Guro, var fra Hyrve i Skjåk. Både på Hyrve og i Bu var folket haugianere, og trolig var det årsaken til at foreldra fant sammen. Sigurd voks således opp i et bondemiljø med sterke åndelige interesser.

Huslærer hos Bjørnstjerne Bjørnson

Da Christopher Bruun etablerte seg med folkehøgskole på Romundgard på Sel, var Sigurd en av elevene. Etter at Bruun flyttet skolen sin til Gausdal, satt han på nytt under kateteret til læremesteren sin. Han var også en tur til Danmark der han gikk på folkehøyskolen i Askov. Drømmen var sjøl å bli lærer i friskole og folkehøgskole.

I Gausdal traff han Bjørnstjerne Bjørnson. I 1872 ble han huslærer hos dikterhøvdingen, og tida med Bjørnson fikk mye å si for Blekastad. Som for de fleste folkehøgskolefolk var han en ihuga målmann. Han skreiv nynorske dikt, men behersket også riksmålet, når han måtte bruke det. Når han holdt tale brukte han alltid bygdemålet.

På Aulestad traff han også jenta som han giftet seg med, Karoline (Lina) Nielsen fra Nes på Romerike – som han tok med seg heim til Otta og Mostugu.