Jernbanen åpnet for hoteller på Otta

Av Per Erling Bakke, Otta

Otta jernbanestasjon 29. oktober 1896Otta jernbanestasjon 29. oktober 1896
Den høitidelige Aapning af Tretten-Ottabanen. Kl. 1 ½ var man ved endestasjonen Otta. Hele Stationen var rigt smykket med Flag, Vimpler og Krandse. Selvfølgelig var her en Masse Mennesker samlet. Det var, som det ble sagt i Aapningstalen, et talrikt stevne fra alle Bygder og Kanter av Gudbrandsdalen (Lillehammer Tilskuer 30. 10. 1896).

 

ARTIKKEL 1 AV 4: Da framføringen av jernbanen til Otta var ferdig, og åpningstoget dampet nordover Bredebygden og rullet inn på Otta jernbanestasjon torsdag 29. oktober 1896, var det innledningen til en ny tid i Gudbrandsdalen.

Der elvene Otta og Lågen møttes vokste det raskt fram en stasjonsby på vollene til de tre gardene Otekren, Mostugu og Sygard Loftsgård.

Les også:
Otta Hotel: Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg (2)

Sigurd I. Blekastad:stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Les også fra Ottas bensinhistorie: Hotellene tidlig ute med bensin på Otta (2)

1900: Skysstasjon og tre hoteller

Sigurd I. Blekastad på Mostugu og Knud T. Loftsgaard på Sygard Loftsgård hadde for lengst sett mulighetene, da bygdesenteret ble flyttet sørover og så og si inn på gardene deres.

Med stedets sentrale beliggenhet og endepunkt for jernbanen, var det gode utsikter for hotelldrift.

Sigurd Blekastad bygde et tre etasjers hus. Og hotellet kalte han Otta Hotel. Knud Loftsgaard fulgte opp og bygde sitt Grand Hotel, også det i tre etasjer. Snart fulgte nok et hotell. Det var søstrene Anne og Ingeborg Forberg fra Skjåk som etablerte seg og bygde Hotel Bjørkheim.

Stasjonsbyen hadde således ved århundreskiftet hele tre hoteller. På Sygard Loftsgård var i tillegg også skysstasjon. I 1905 disponerte disse fire stedene i alt 120 gjestesenger. Dermed sto Otta vel rustet til å ta i mot så vel gjennomreisende som faste gjester.

Skysstasjonen skifta mellom Loftsgård og Bjørkheim

Loftsgård Skysstasjon ble etter kontrakt med Knud Loftsgaard opprettet i 1896. Fra Loftsgård ble reisende nå skyssa nordover til Laurgård, sørover til Kolloen, og oppover Ottadalen til Bruvik på Lalm. Stasjonen var på Loftsgård fram til 1911 og på Bjørkheim fram til 1915, men ble da flytta tilbake til Loftsgård. Fra 1919 lå skysstasjonen på Otta jernbanestasjon, men skysstasjonen ble nedlagt i 1925.

Tre ganger "Otta Hotel"

Å bruke stedsnavnet som del av et hotellnavn er ganske vanlig, det forteller hvor hotellet er. Slik var det også på Otta, men her var navnet Otta Hotel brukt på tre av hotellene, etter hvert som navnet ble ”ledig” ved opphør eller eierskifte.

1. Det første Otta Hotel lå ved jernbaneovergangen og navnet opphørte da eiendommen ble solgt i 1918. I dag er bygningen bedre kjent som Engers og med gateadresse Storgata 15.

2. I begynnelsen av 1920-årene ble det ”nye” Otta Hotel etablert ved hovedveien gjennom Otta, tvers over vegen for Bjørkheim Hotel. Hotellet – og navnet – opphørte da det ble solgt i 1938.

3. Hotellnavnet oppsto på nytt etter Bjørkheim Hotel ble utbygd, men denne gangen var det med det mer tidsriktige Otta Hotell. Da Müllerkjeden kjøpte i 1981 ble navnet endret, men med nye eiere fra 1990 fikk det tilbake navnet. Fra 1996 ble navnet nok en gang endret, men det gamle navnet består fortsatt i det nye:
Norlandia Otta Hotell.

Visse krav for å drive skysstasjon

Skysstasjonsholdet innebar, foruten gjestgiveri, plikt til å holde et visst antall faste hester. På Otta var kravet seks hester i sommertida fra 15. juni til 15. september, mens resten av året var betingelsen tre hester.

Automobilen var imidlertid på veg inn i skysstrafikken. Som følge av utviklingen ble i 1910 antall faste hester endret til tre året rundt. Seinere, i 1914, gikk herredsstyret inn for å senke kravet til én fast hest – og én i reserve. I 1924 foreslo så herredsstyret at skysstasjonen både på Otta og Sel kunne legges ned, og det skjedde året etter.

Fra hest til bil

De mange bilselskapene som etter hvert hadde etablert seg i Ottadalen, hadde dermed tatt over den gamle skysstrafikken. Hotellvertene på Otta hadde for lengst sett utviklingen fra hest til bil. Og hva var mer naturlig enn at de fulgte opp med å selge bensin fra kanner, håndpumper og etter hvert fra egendrevne bensinstasjoner. Først ute var Grand Hotel og Otta Hotel. I 1910 tok Grand kr. 3.95 for ei kanne på 15 liter , mens konkurrenten på Mostugu solgte samme volum 5 øre billigere.   

Stasjonsbyen Otta anno 1904.

 

Stasjonsbyen Otta anno 1904. Til venstre Sygard Loftsgård med skysstasjonen og Grand Hotel (bak trærne), Otta Hotel (t.h. for jernbaneovergangen) og Bjørkheim Hotel (hvitt hus t.v. for vegen i forgrunnen).
Foto: H. H. Lie, 1904.

 

Dette er første del av en artikkelserie på fire om hotellene på Otta.

Jernbanen åpnet for hoteller på Otta (1)

Otta Hotel: Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg (2)

Grand Hotel: brant ned i 1909 og flyttet til skysstasjonen (3)

Bjørkheim Hotel: med eget avlastningshotell tvers over vegen (4)


Les også om personene bak hotellene:

Knud Trondsen Loftsgaard:
lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann

Trond Loftsgaard:
sentral i utviklingen av reiselivet

Sigurd I. Blekastad: stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 22.04 2009.