Caltex bygde på Blekastad ved dagens E-6

Ei gammel tørrstugu på utsida av riksveg 50 (E-6), der Otta og Lågen møtes i samløp, var alt av hus som måtte vike da Norsk Caltex bygde bensinstasjon på Blekastad i 1962.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Den bygsla tomta, som ble gitt navnet Flaten, ble utskilt fra garden året før og var på tre mål. Første byggetrinn omfattet salgsavdeling og servicehall, i alt 115 m².

 

 

 

Fra bensin og service til trafikksenter

I årene 1968 og 1987 ble stasjonen ytterligere utbygd. Firmanavnet var opprinnelig Otta Bensin og Service. Seinere ble det endret til Otta Trafikksenter.

Startet av Kleiven

Det var eier av Otta Auto, Olav Helge Kleiven, som startet opp Caltexstasjonen i 1962 eller 1963. Han dreiv den i om lag to år, dels med innleid betjening. Av seinere stasjonsholdere har vært: Gunnar Jordet og Kjell Dahl som dreiv i kompaniskap i årene 1966 –1968 og Olav Berglien, Finn Valbjørgløkken og Vegard Haugstulen. 

Fra Caltex- til YX-stasjon

Stasjonen har gått vegen fra en Caltexstasjon via Texaco til dagens YX-stasjon, der du fyller opp tanken fra en av flere UNO X pumper. Stasjonen er utleid til et aksjeselskap, Ottarasten AS som ble opprettet i 1999 og ledes av Rolf Erik Gjestemoen fra Lillehammer. 11. november 2008 ble bensinstasjonen utlyst for salg, med mulighet for annen næringsvirksomhet.

 

 

 

Gammel Caltex-logo

Logoen til Uno X automatstasjoner:

 

 

 

 

 

Uno-X er YX Energi sin automatkjede. YX Energi har et utbygd nett for distribusjon av parafin og fyringsolje. Selskapet driver også en egen dieselservicekjede – noen som egne dieselserviceanlegg, andre i kombinasjon med bensinstasjoner.

Dette er niende og siste delen i en serie på i alt ni artikler. Dette er artiklene:

Oljeselskapene på Otta (1)

Hotellene tidlig ute med bensin på Otta (2)

Den første bensinpumpa var på Otekren (3)

Otta – et senter for drivstoff (4)

Stasjonene "Nea lina" rådet bensinmarkedet (5)

Mil – Ottas første bensinstasjon (6)

Shell etablerte seg midt i byen (7)

Esso sterkt kritisert i kommunestyet (8)

Caltex bygde på Blekastad ved dagens E-6 (9)

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 26.11.2008.