Mil - Ottas første bensinstasjon

 Kjøpmann Paul I. Sletten på Otta Landhandleri startet i 1929 Mil – Ottas første bensinstasjon – med Paul  Nymoen som ekspeditør. Foruten overbygg for tank og pumpe, var det også smørebukk og vaskeplass på denne  sentralt plasserte eiendommen langs riksveg 15, dagens Storgate. I 1947 ble den gjort om til en BP-stasjon.

Av Per Erling Bakke, Otta

 

3000 liter i nedgravd tank

Norsk Brænselolje ga naturlig nok den nye eiendommen – og stasjonen – navnet Mil.

Stasjonen var Ottas første bensinstasjon. Det viser en plantegning fra oljeselskapet til bygningsrådet datert 19. juni 1929.

Foruten overbygg for tank og pumpe var det også smørebukk og vaskeplass.

På forhånd var det gitt tillatelse til å lagre inntil 3000 liter bensin i nedgravd tank.

Det var kjøpmann Paul I. Sletten på Otta Landhandleri som startet virksomheten med Paul Nymoen som ekspeditør.

 

 

 

 

 

Nymoen overtok i 1939

I 1939 tok Nymoen over som stasjonsholder. Samme året ble det bygd på et mindre tilbygg for ekspedisjon samt sanitærrom. Under krigs- og okkupasjonsårene ble det naturlig nok opphold i driften. Etter krigens slutt kom virksomheten i drift igjen, og fra 1947 var det en BP-stasjon. Med økende bilisme utvides stasjonen i 1954 med vaske- og smørehall. I 1959/1960 følger ytterligere utbygging i form av nye toaletter, ekspedisjon, oljebar og nytt takoverbygg.

 

 

 

 

 

 

Andre generasjon flytter til ny tomt

Etter 33 år overlater Paul Nymoen i 1972 driften til sønnen Rolf Nymoen. En ny utvidelse kom i 1977 da ekspedisjonen bygges om med blant annet oljebar. I tråd med selskapets markedsføring var det nå blitt en Norolstasjon under firmanavnet Storgaten Auto Senter.

I forbindelse med omlegging av riksveg 15 med blant annet høybru, fikk Otta sentrum på slutten av 1980-årene endret trafikkmønster. Det medførte flytting til ny tomt og salg av eiendommen. Den tidligere stasjonen ble påbygd med en andre etasje som rommer tre leiligheter.

Oljeselskapet leide areal ut mot Lågen og bygde dagens Statoilstasjon i Mullersgate 27. Stasjonen, som sto ferdig i 1990, ligger sentralt til i dagens trafikkbilde med nær tilknytning til  E-6 og den omlagte riksveg 15.

Bedriften er et aksjeselskap under selskapsnavnet Autosenteret Otta AS. Stasjonen har ni diesel- og bensinpumper, vaskehaller, kontor, sanitæranlegg og ikke minst et stort ekspedisjons- og forretningslokale. Og stasjonen er åpen til alle døgnets timer.

Tredje generasjon driver fem bensinstasjoner 

I 2002, etter 30 års drift, overlot Rolf Nymoen bedriften til sin yngste sønn, Svein Tore Nymoen. I 2008 har stasjonen 25 hel- og deltidsansatte – tilsammen cirka 12 årsverk. For øvrig driver Nymoen, sammen med andre, også Statoilstasjoner på Gjøvik, Tretten, Ringebu og Vågåmo.