Paul I. Sletten drev landhandel fra 1919

24. februar 1919 solgte kjøpmann Helfred Røed sitt landhandleri med resten av eiendommen ”Nyheim” til Paul I. Sletten, som er registrert med handelsbrev fra 30. mai 1919. Her er huset avbildet 13 år tidligere – i 1906.

Av Odd Bakke, Otta

Les også artikkelen Mil – Ottas første bensinstasjon

Driften på jernsmelteriet opphørte allerede i 1920. Østlandske solgte i 1922 bygningen på ”Nyheim”, som hadde vært brukt som messe, til jernbanetelegrafist Henrik Tangen. Han solgte den i 1923 videre til Paul Sletten, som da så seg i stand til å kjøpe den til privatbolig. Derved var eiendommen ”Nyheim” igjen samlet på én hånd.   

Paul Sletten var en flink og forsiktig forretningsmann som med hell drev landhandleriet  i 1920- og 30-årene. Det  var dermed en solid forretning med flere ekspeditører da krigen kom i 1940.

 

Bredt vareutvalg i gammelt hotell

Sletten-butikken var i den gamle hotellbygningen med butikkdisk, kontor, lagerrom og i tillegg to pakkhus og et lagerhus på den store eiendommen. Vareutvalget var den gang kolonial, skotøy, klær, jernvare og bygningsvarer med trelast.

I 1940/1941 ble lokalene utvidet med påbygg og  ombygging av privatboligen, da med leilighet i 2. etasje. Under krigen ble det stagnasjon med rasjonering på de aller fleste varer.

I årene etter krigen ble det krav til større utvalg av alle varer, noe som krevde større plass, innsikt og spesialisering.

 

Jernvaren utskilt fra landhandleriet

I 1951 var Paul Sletten 66 år. Sønnen Ingar Sletten ble da medeier, og fikk utstedt handelsbrev. Det ble båndlagt for firmaet Otta Jernvarehandel, som ble skilt ut fra landhandleriet.

I 1956 ble Otta Landhandleri drevet av svigersønnen Trygve Ekre og Anton O. Kristiansen. Etter en tid ble landhandleriet og lokalene på nytt delt. For egen regning startet Trygve Ekre med salg av manufaktur og skotøy. Anton Kristiansen drev da kolonialforretningen alene inntil Oddvar Rusten overtok den i 1958.

Kolonialforretningen ble etter noen år lagt ned.  Manufakturforretningen, Centrum Magasin, ble flyttet til leide lokaler i OKA-bygningen ved Bondeheimen, mens Rolf Ulvolden som hadde butikklokale i Bakkegården overtok skotøysalget fra Trygve Ekre.

 

”Nyheim” modernisert og utvidet

Ingar Sletten ble med tiden eier av eiendommen ”Nyheim” og jernvareforretningen med maler- og bygningsvarer. I hans tid ble det bygd nytt tre etasjers lagerbygg i enden av Johan Nygårdsgate. Forretningsgården ”Nyheim” ble modernisert og utvidet med tilbygg sydover for utleie.

Utviklingen i varehandelen førte til at det gamle landhandleriet fra 1898 ble til en spesialforretning i Jerniakjeden. I dag er det tredje generasjon Sletten, sønnesønnen Pål Sletten, som eier ”Nyheim” og driver Otta Jernvare. Samtidig leier han ut lokaler til andre forretninger.

Dette er åttende del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

Mostugubui ble til apotek (2)

Loftsgård hadde butikk, kafé og hotell (3)

Ottekren drev utleie og solgte tomter (4)

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad (5)

Ulvolden gikk fra møbler til sko (6)

Nea lina ble den nye bydelen (7)

Paul I. Sletten drev landhandel fra 1919 (8)

I alt ni artikler

________________________________________________________________________________________________