Nea lina ble den nye bydelen

I løpet av noen få år ble mesteparten av Loftsgårdsmoen og Loftsgårdsvollen på begge sider av vegen gjennom Otta solgt eller bortleid. Det startet med vognmann Iversen og norskamerikaneren Syver Olsen Slåen som var de første som etablerte seg ”nea lina” i 1894.

Av Odd Bakke, Otta

Bygselbrevet til skredder Syver Olsen, datert 8. oktober 1894, er fra Knut Loftsgård på eiendommen ”Nyheim”. Tomten er på 10 ar (l mål) og grenser mot Ottadalsvegen i en lengde av 50 alen (31,5 m). Festesummen var kr 100,- med en årlig avgift på kr 6,-.

Deretter ble det før århundreskiftet tinglyst tomter til tre kleberstensbedrifter, en skomaker, tre kaféer med overnatting, to bolighus og forsamlingshuset Solvang.

 

Kjøpmann kjøpte ”Nyheim” og ”Fredheim”

Høsten 1898 solgte skredder Syver Olsen ”Nyheim” til kjøpmann Harald Hougner. På denne tiden var byggmester Andreas Sylte i ferd med å erverve et større jordstykke ved ”Nyheim” for å få bygd opp huset som fikk navnet ”Fredheim”. Dette kjøpte Syver Olsen og her bodde han ved folketellingen i 1900.

Syver Olsen solgte også Fredheim til kjøpmann Hougner og reiste tilbake til Amerika med hele familien i 1905. Dette er omtalt i ”Gåmålt og nytt frå Sel” i 2002.

Hougner ble nå eier av begge eiendommene ”Nyheim” og ”Fredheim”, som grenset mot hverandre på sørsiden. En ny gate (Olav Bismos gate) ble regulert og delte Fredheim-tomta i to med et jordstykke på østsiden av gata. Hougner solgte nå ”Fredheim” med boligen til byggmester Sørlie og la resten av eiendommen som lagertomt til landhandleriet på Nyheim.

Landhandler og hotelleier Harald Hougner var i flere år innvilget ”udskjænkingret av øl og vin fra Nyheim” I tillegg hadde han skyssbevilling fra 1905 for 1 stk enspent kjøretøy.

 

”Nyheim” solgt til kjøpmann Røed

Etter Harald Hougners død solgte enkefru Anne Hougner hele eiendommen ”Nyheim”, med bygningene på bygslet grunn, til kjøpmann Helfred Røed i 1916. Han er notert med handelsbrev i Sel fra 1. november 1915.

I 1918 var Østlandske Steneksport kommet i gang med bygging av jernsmelteriet på Otta, og hadde behov for flere bygninger. Hovedbygningen – privatboligen på Nyheim – med uthus på bygslet grunn, ble nå solgt til Østlandske for kr 20.000 og ble tatt i bruk som messe for arbeidsfolka.

Dette er sjuende del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

Mostugubui ble til apotek (2)

Loftsgård hadde butikk, kafé og hotell (3)

Ottekren drev utleie og solgte tomter (4)

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad (5)

Ulvolden gikk fra møbler til sko (6)

Nea lina ble den nye bydelen (7)

I alt ni artikler

________________________________________________________________________________________________