Lokalhistoriker har skrevet om minnesmerkene i Sel

I 2020/2021 samarbeidet Selhistorie.no med avisa Norddalen om en artikkelserie om minnesmerkene i Sel. Artiklene er skrevet av lokalhistoriker Per Erling Bakke. Les mer

Nyeste artikler 

Telefonkiosken ble lesekiosk

Du kjenner det sikkert, det vesle røde «huset» som står nyoppusset ved bussholdeplassen på Otta skysstasjon. Det er innhentet av tiden – summetonen er for lengst borte. Under Ottamartnan 2021 ble telefonkiosken atter tatt i bruk, denne gang som et minibibliotek, en lesekiosk.

Les om Telefonkiosken ble lesekiosk

 


Bok om Selsjord og gudbrandsdølene

Knut Selsjord med aner fra garden med samme navn i Bredebygden, har skrevet bok om hvordan det det var å leve i Gudbrandsdalen de siste par hundre årene. Her er det mye å kjenne seg igjen i, både for selværer og andre.

På forsiden av boka er det bilde av hans farmor, Inga Selsjord (født Eide).

Les om
Gudbrandsdøler  – Fortellinger om jord, penger og kjerringbragder.

 


 

Sel Gamlehjem på Dahle (1917–1960)

Sel Gamlehjem, opprettet på garden Øvre Dahle i 1917, hadde fem-seks rom som pensjonærene delte på. Det store, gamle trehuset lå avsides til, hadde vedfyring, var brannfarlig og var tungvint å drive. I det hele var det tungvint drift – og avsides. I 1960 sto nye Selsro Bygdaheim ferdig bygd, sentralt på Otta, på jordvegen til garden Ottbragden.

Les om Sel Gamlehjem.

 


Dahlejordet – det største boligområdet utenom Ottagryta

Dahlejordet er et velkjent navn på boligområdet tre kilometer vest for Otta, der det ligger i bakkeskråningen rett ovenfor Ottaelva og riksveg 15. Og høgt oppe i den bratte, skogkledde lia, ligger de mange gardsbrukene. Der har folk bodd og slitt gjennom generasjoner, ved siden av arbeid i steinbruddene. 

Les om Dahlejordet

 


Utflytta selvær skutt av nazistene i 1942

Oddvar Olsen Tamburstuen ble skutt på Falstad fangeleir ved Levanger i Nord-Trøndelag den 8. oktober i 1942, bare 21 år gammel. Han var med på å bringe våpen og ammunisjon til Majavatn og ble arrestert under en rassia fra Gestapo og Rinnan-banden 16. februar 1942.

Les om Oddvar Olsen Tamburstuen

 


Statuen av Kristin Lavransdatter på Sel

Kristin-statuen ved Nord-Sel kirke minner oss om Sigrid Unsets middelaldertrilogi, der Kristin Lavransdatter er den sentrale skikkelsen. Hver sommer minner Sel Teaterlag oss om ulike deler av trilogien gjennom Kristinspelet på Sel.

Les om Kristin-statuen på Nord-Sel.

 

 


Selvær reddet kunstsamling i nord

I 30 år var Ragnhild Olstad fra Nord-Sel ansatt som bestyrerinne for det svenske gruvedriftsselskapet LKAB´s representasjonsbolig i Narvik. I 2016 ble hun æret for sin innsats for å redde svensk kunstsamling og sølvtøy i Narvik fra tyskerne.

Les om Ragnhild Olstad fra Nord-Sel.

 

 


Brustad på østsida av den gamle Loftsgårdsbrua

Like sør for den gamle trebrua over Lågen ved riksveg 50 sto det fram til 1940-årene et bolighus. Her bodde Lauritz Olsen og familie. Huset var oppført i slutten av 1890-årene og lå på bygslet grunn under Blekastad.

Les om Brustad ved gamle Loftsgårdsbrua

 


Hundstad – ein gamal husmannsplass ved Otta

På jordet sør for Kongsparten ved baksidevegen mot Sjoa står ei lita løe, restene av eit lite husmannsbruk – frå gamalt av under Bollongen og Berget som den gongen høyrde Romundgard til. Navnet fekk det av ein hund som støtt sto og gjøydde då folk gjekk forbi.

Les om husmannsbruket Hundstad

 


Industrihistorie for fall

Det var beskjedent og bortgjemt, og er nå revet. Den lave trebygningen bak Felleskjøpet i Skansen 6 på Otta var Norges første kommunale industribygg.

Les om  industrihistorien som Ola Dahl stod bak

 

 


Lokalhistorisk skribent har rundet 90 år

På 90-årsdagen kan Per Erling Bakke se tilbake på en betydelig artikkelproduksjon siden han pensjonerte seg som 64-åring. Med smått og stort finner vi over 300 artikler som er signert den tidligere postkassereren her på Selhistorie. 

Les om  Per Bakkes lokalhistoriske innsats

 

 


Paul Botten-Hansen – vår litterære skriftforvalter

Paul Botten-Hansen var nok en person som virket mest for andre, men aldri på en slik måte at han selv ble usynlig. Han var en søyle i Christiania-miljøet på 1850- og 1860-tallet, og ikke minst som Illustreret Nyhedsblads redaktør.

Les om  Paul Botten-Hansen i Christiania

 

 


Byfest med avduking av flere kulturhistoriske skilt

Sommeren 2019 på Otta ble innnledet med byfest i den rehabiliterte Johan Nygårdsgate. Blant aktivitetene var byvandring med avduking av sju nye blå skilt på historiske bygninger. Sel kommune har satt opp 32 kulturhistoriske skilt i sentrum.

Les om byvandringene på Otta

 

 


Paul Botten-Hansen – selvær med særlege gåver

Astrid Sæther frå Senter for Ibsen-studier tek her for seg livet til Paul Botten-Hansen (1824–1869), frå han vaks opp på Selsverket ved Otta til han døde som universitetsbibliotekar, redaktør og litteraturkritikar i Christiania i 1869.

Les om  Paul Botten-Hansen

 

 


Nordre Loftsgaard på Otta – med eget hotell på Mysuseter:

Nordre Loftsgaard var et bondegods med historie tilbake til 1650. Garden hadde jordbruksareal rundt husene og i bakkene ovenfor. Den hadde låve og dyrka og udyrka mark i Øyom – og fra 1900 også hotell på Mysuseter.

Les om Nordre Loftsgaard

 


Differerent Eagles – reunion 2017:

Den 11. november 2017 hadde Otta-gruppa Different Eagles reunion-konsert på Solvang, ett av de første stedene de spilte som ungdommer på 1970-tallet.

Se konserten på YouTube

 


Solvang på Otta – ungdomshus fra 1898:

To år etter at jernbanen kom til Otta i 1896, stod forsamlingsshuset til Sel ungdomslag ferdig. Siden har ungdomshuset spilt en viktig rolle i stasjonsbyen, også for voksne.

Les om Solvang

 

 


Lokalhistorisk kilde:

Leif Bredevangen fra Søre Bredevangen i Bredebygden var svært historisk interessert. Dette og hans gode hukommelse gjorde han til ei viktig kilde for lokalhistorien i Sel.

Les om Leif Bredevangen

 

 

 


Rondeslottet Høyfjellshotell:

Den 7. september 2017 var det 50 år siden Jernbanepersonalets ferie - og rekreasjonshjem Rapham ble innviet, bedre kjent som Rondeslottet Høyfjellshotell.

Les om Rondeslottet Høyfjellshotell.

 

 


Øvre Havn:

Olufhuset i Øvre Havn i Verkensbakkom ble offisielt åpnet den 19. juni 2017. Stein Havn Karlsen har restaurert huset for å bevare minnet om de to som ble skutt der av tyskerne natt til Skjærtorsdag 1945.

Les om Olufhuset.

 

 

 


Olav Kringen:

Olav Kringen var en av Sels store sønner. Han var fra Larsstugu, en plass ved Nordre Kringen, nord for Otta sentrum. I år, den 24. juli, er det 150 år siden han ble født.

Les om Olav Kringen.

 

 

 


 

Utvalgte artikler

Roald Lien fra The Different Eagles avbildet på 1970-tallet.

Sjoa-mann var med å vedta Grunnloven
Det har vore handel på Bjølstadmo sida 1869
Otta Hotel som ble kommunehus for Sel
Thorgård Pensjonat – for de vegfarende vestover
Taubana frå Lalm til Sel var eit særsyn
Ola Gundersen Moen – fjellmann og grunnlegger av Rondvassbu
Peter Christian Asbjørnsen samla folkeleikar i Sel
Historien om Stampen og stampingen ved Ula
Seterdrift på Horgen i flere hundre år
Privat postbud på Høvringen
Måssåbuene i Mysuseterfjellet
Raphamn – fra seterstul til rekreasjonsområde
Syver Ulvolden – Pensjonert gardbruker og altmuligmann †
Different Eagles – rockebandet som varmet opp for de store
Different Eagles – bandmedlemmene mimrer om pop-eventyret

Test bildekarusellen og gjenopplev gutta i Different Eagles.

 


Utvalgte bilder 

Otta: Otta sett fra Hjellum i 1949. Hjellom gard het opprinnelig Øvre Ottbragden.

Ottbragden var i sin tid en stor gard med jordeiendom både nede på flaten og på Hjellom.

Les om Øvre Ottbragden.

 

 

 


Sandsetra: Pauline Stueflotten får her besøk av turister på Sandsetra i slutten av 1920-årene eller tidlig i 1930-årene. 

Trolig er det sommergjester som bodde på seterhotellet til Søre Rosten.

Les om setrene på Horgen.

 

 

 


Eidebrua: Norske soldatar prøvde å sprenge Eidebrua natt til 25.april 1940, og natta etter gjorde engelske soldater det. 

Store jernstykker vart kasta over hustaka like ved.

Les om bombingen nord for Sjoa.

 

 

 


OL-ilden: Rett før de olymiske leker på Lillehammer kom OL-ilden til Otta.

Posten var en aktiv medspiller i Fakkelstafetten, der Heidalstrioen deltok. Faksimile fra Dagningen.

Les om da OL-ilden komtil Otta.

 

 

 


Alle bilder 

Dette er av avdøde Ole Steen fra Otta.

Her kan du se alle bildene på Selhistorie.no.
Fra PC kan du søke på navn ved å bruke ctrl+f+navn.