Lokalhistorikeren Kjell Arne Bakke gir ut bøker og driver nettstedet Selhistorie.no, YouTube-kanalen Gudbrandsdalen og Facebook-siden Lokalhistorie fra Sel kommune. Dette nettstedet har artikler av mange forfattere, men er i stor grad basert på artikler skrevet av lokalhistoriker Per Erling Bakke fra Otta.

Ny bok: Rondanes forgård – fjellene og historien

Boka, som kan kjøpes på dette nettstedet og i lokale butikker, forteller historien om Rondanes forgård sine vakre fjellpartier og rike kulturhistorie og har dessuten turforslag i et eget hefte som du kan ta med på tur.

Innhold: Høvringen – Formokampen og områdene rundt – Mysusæter og områdene rundt – Raphamn og områdene rundt – Furusjøen og Vålåsjøen – Kvamsfjellet – Kringsæter og området rundt – Gnedden og området rundt – Torgeirkampen og området rundt – Turtips fra alle områder – Seterlivet i Rondanes forgård – Eget turhefte

Les om boka her


Minnesmerker i Sel

Rundt om i Sel, på fjellet, i skogen, på gardstun, ved kirker og i parkanlegg er det reist minnesmerker. Her er en oversikt over alle og hvem og hva de minner oss om. Plaketten på denne minnesteinen viser navnene på de fem kvinnene som ble drept under tyskernes bombing på Kleivrudåsen 28. april 1940. 

Les om alle de 31 minnesteinene her


Bakkegarden på Otta – bygget ut etter behovet for lokaler

Bakkegarden i Otta sentrum ble bygget i flere etapper, i tråd med det økte behovet for lokaler før og etter krigen.

Forretningsgarden har blant annet hatt butikk, postkontor, gullsmed, sportsforretning, kafé, frisør, advokat og diagnosestasjon – og så er det jo også mange som har bodd i leilighetene i årenes løp.

Les artikkelen

 


Minnesmerkene etter slaget i Kringen


Det er flere minnesmerker etter Slage i Kringom 26. august 1612: En skotsk minnestein (bildet), den nyeste og den gamle Sinclairstøtta og støtter som illustrerer Pillarguri på selve fjelltoppen og ved Otta skysstasjon – men det er mer som vitner om denne historiske hendelsen i Sel: 

Selsjordkampen, hvor hun angivelig blåste i luren, kalles i dag Pillarguritoppen, vegen opp dit kalles Pillargurivegen og Sels kommunevåpen viser profilen av en kvinneskikkelse som blåser på lur. Det er også laget tre velkomststeiner med Pillarguri ved E-6 og riksvei 15 – og tidligere Havnstad heter Pillarguri Café, som har historiske tekster og bilder på bord og vegger.

Les om minnesteinene etter slaget i Kringen

 


 

Gammelt gårdsutstyr – Mathias Bergum forteller

Gammelt gårdsutstyr (1 av 8), her utstyret i stallen, fortalt av Mathias Bergum, tidligere gårdbruker på Nordre Vangen i Bredebygden sør for Otta. På gården har han samlet all den gamle gårdsredskapen i egne rom. Her forteller han om hesteredskapen som ble brukt i gamle dager. Dette er den første av i alt ni videoer i en serie.
Se videokanalen Gudbrandsdalen.


Vangen-folket ble ikke evakuert under krigen

De to Vangen-gardene i Bredebygden sør for Otta tilhørte Fron og folket der fikk dermed ikke beskjed om å evakuere da tyskerne rykket oppover dalen i april 1940. Mathias Bergum, tidligere gardbruker på Nordre Vangen, forteller i denne videoen hva som skjedde i de dramatiske krigsdagene.


Olav Kringen-markeringen på Otta 30. april 2022

Lørdag 30. april 2022 var det et flott arrangement i regi av Sel Historielag på Otta for å markere at minnesteinen etter Olav Kringen var flyttet hit fra Vestre Gravlund i Oslo:
* markering i Jernbaneparken
* kåseri på Thon Hotell Otta

Se to videoer og hovedtalen fra arrangementet her.


Tolv videoer om Mysuseter i gamle dager

 

I 2002 deltok Syver Ulvolden og Oskar Rønningen i et videoprosjekt i regi av Arne Jørgen Rønningen.

Gjennom tolv videoer forteller de om Mysuseter i gamle dager, om seterveger, setringen, gamle hytter og folk de møtte gjennom livet. Alvheim Video står for lyd og bilde. 

Se videoene her

 


From Emigrant Family: Darlene Hansen from Alberta, Canada

Video interview: In 2012, Arne Jørgen Rønningen interviewed his second cousin Darlene Hansen, born Renning in 1935.

Darlene from Alberta in Canada is the granddaughter of Iver Odlorønningen (Renning) who emigrated from Ringebu in 1902.

Watch the video and read some background here


Lauvnotfiske i Bredebygden med lokale skuespillere


Se denne videoen fra Naturredaksjonen i NRK (1985)

 

Tolv videoer om Mysuseter: Setring og seterveger

 

Video 2 – Historier langs setervegen gjennom Uldalen til Flatlie, på veg til Mysuseter. Syver Ulvolden, Oskar Rønningen og Arne Jørgen Rønningen. forteller om de gamle setervegene, og de har mange gode historier fra gamle dager.
Se lokale videoer og radio- og TV-innslag her.


 

Har du en gammel video eller film fra Gudbrandsdalen?

Dersom innholdet har allmenn interesse, kan du få den publisert gratis på YouTube-kanalen Lokalhistorie fra Gudbrandsdalen. Er den vanskelig å spille av? Kontakt i så fall Alvheim Video, som kan endre den til dagens format for deg. Kjell Arne Bakke

 


Intervju med etterkommer av utvandret gudbrandsdøl

Videointervju: I 2012 intervjuet Arne Jørgen Rønningen sin tremenning Darlene Hansen, født Renning (Rønningen) i 1935. Darlene fra Alberta i Canada er barnebarnet til Iver Odlorønningen (Renning) som emigrerte fra Ringebu i 1902.

Fire av de andre søsknene "emigrerte" til Selsverket.

Les artikkelen

 


De gamle mjølkerampene – også en møteplass i grenda

Du husker kanskje den gamle mjølkerampa som stod i vegkanten langs bygdevegen før i tida. Den var til nytte, ikke bare for gardsfolket og mjølkebilen.

Den var også en møteplass for folk i grenda som ventet på å få skyss – enkelte av bilene hadde så stort førerhus at det var plass til noen passasjerer.

Les artikkelen


77 artikler ble til via Facebook

VERKENSBAKKOM: Den 1. januar 2020 satte Selhistorie.no i gang en artikkelserie på Lokalhistorie fra Sel kommune på Facebook. Nåværende og tidligere verkensbakkinger skrev artikler i et imponerende tempo. Nå er de bevart her på Selhistorie.no. 
Les artiklene fra Verkensbakkom


We have more than 30 articles in english

For english-speaking readers: Go to the english tab and you will find 33 translated articles. You can also read these articles by scanning QR codes from your mobil phone in the center of Otta.

This is our latest article in english: True drama about Gudbrandsdøler.

Read more


Utvandringen til Amerika

Flere artikler nedenfor denne videoen.

For 150 år tilbake pakka opptil halvparten av innbyggerne i enkelte norske bygder alt de hadde og flytta til Amerika. Av nød? Eller var det eventyrlyst som tok dem? Videosamtale om boka «Gudbrandsdøler – fortellinger om jord, penger og kjerringbragder» av Knut Selsjord, med vekt på utvandringen til Amerika. Medvirkende foruten forfatteren, er historiker Ivar Teigum og lokalhistoriker Kjell Arne Bakke.


Telefonkiosken ble lesekiosk

Du kjenner det sikkert, det vesle røde «huset» som står nyoppusset ved bussholdeplassen på Otta skysstasjon. Det er innhentet av tiden – summetonen er for lengst borte. Under Ottamartnan 2021 ble telefonkiosken atter tatt i bruk, denne gang som et minibibliotek, en lesekiosk.

Les om Telefonkiosken ble lesekiosk

 


Skrev bok om Selsjord og gudbrandsdølene

Knut Selsjord med aner fra garden med samme navn i Bredebygden, har skrevet bok om hvordan det det var å leve i Gudbrandsdalen de siste par hundre årene. Her er det mye å kjenne seg igjen i, både for selværer og andre.

Les om Gudbrandsdøler  – Fortellinger om jord, penger og kjerringbragder.


 

Sel Gamlehjem på Dahle (1917–1960)

Sel Gamlehjem, opprettet på garden Øvre Dahle i 1917, hadde fem-seks rom som pensjonærene delte på. Det store, gamle trehuset lå avsides til, hadde vedfyring, var brannfarlig og var tungvint å drive. I det hele var det tungvint drift – og avsides. I 1960 sto nye Selsro Bygdaheim ferdig bygd, sentralt på Otta, på jordvegen til garden Ottbragden.

Les om Sel Gamlehjem.

 


Dahlejordet – det største boligområdet utenom Ottagryta

Dahlejordet er et velkjent navn på boligområdet tre kilometer vest for Otta, der det ligger i bakkeskråningen rett ovenfor Ottaelva og riksveg 15. Og høgt oppe i den bratte, skogkledde lia, ligger de mange gardsbrukene. Der har folk bodd og slitt gjennom generasjoner, ved siden av arbeid i steinbruddene. 

Les om Dahlejordet

 


Utflytta selvær skutt av nazistene i 1942

Oddvar Olsen Tamburstuen ble skutt på Falstad fangeleir ved Levanger i Nord-Trøndelag den 8. oktober i 1942, bare 21 år gammel. Han var med på å bringe våpen og ammunisjon til Majavatn og ble arrestert under en rassia fra Gestapo og Rinnan-banden 16. februar 1942.

Les om Oddvar Olsen Tamburstuen

 


Statuen av Kristin Lavransdatter på Sel

Kristin-statuen ved Nord-Sel kirke minner oss om Sigrid Unsets middelaldertrilogi, der Kristin Lavransdatter er den sentrale skikkelsen. Hver sommer minner Sel Teaterlag oss om ulike deler av trilogien gjennom Kristinspelet på Sel.

Les om Kristin-statuen på Nord-Sel.

 

 


Selvær reddet kunstsamling i nord

I 30 år var Ragnhild Olstad fra Nord-Sel ansatt som bestyrerinne for det svenske gruvedriftsselskapet LKAB´s representasjonsbolig i Narvik. I 2016 ble hun æret for sin innsats for å redde svensk kunstsamling og sølvtøy i Narvik fra tyskerne.

Les om Ragnhild Olstad fra Nord-Sel.

 

 


Brustad på østsida av den gamle Loftsgårdsbrua

Like sør for den gamle trebrua over Lågen ved riksveg 50 sto det fram til 1940-årene et bolighus. Her bodde Lauritz Olsen og familie. Huset var oppført i slutten av 1890-årene og lå på bygslet grunn under Blekastad.

Les om Brustad ved gamle Loftsgårdsbrua

 


Hundstad – ein gamal husmannsplass ved Otta

På jordet sør for Kongsparten ved baksidevegen mot Sjoa står ei lita løe, restene av eit lite husmannsbruk – frå gamalt av under Bollongen og Berget som den gongen høyrde Romundgard til. Navnet fekk det av ein hund som støtt sto og gjøydde då folk gjekk forbi.

Les om husmannsbruket Hundstad

 


Industrihistorie for fall

Det var beskjedent og bortgjemt, og er nå revet. Den lave trebygningen bak Felleskjøpet i Skansen 6 på Otta var Norges første kommunale industribygg.

Les om  industrihistorien som Ola Dahl stod bak

 

 


Lokalhistorisk skribent har rundet 90 år

På 90-årsdagen kan Per Erling Bakke se tilbake på en betydelig artikkelproduksjon siden han pensjonerte seg som 64-åring. Med smått og stort finner vi over 300 artikler som er signert den tidligere postkassereren her på Selhistorie. 

Les om  Per Bakkes lokalhistoriske innsats

 

 


Paul Botten-Hansen – vår litterære skriftforvalter

Paul Botten-Hansen var nok en person som virket mest for andre, men aldri på en slik måte at han selv ble usynlig. Han var en søyle i Christiania-miljøet på 1850- og 1860-tallet, og ikke minst som Illustreret Nyhedsblads redaktør.

Les om  Paul Botten-Hansen i Christiania

 

 


Byfest med avduking av flere kulturhistoriske skilt

Sommeren 2019 på Otta ble innnledet med byfest i den rehabiliterte Johan Nygårdsgate. Blant aktivitetene var byvandring med avduking av sju nye blå skilt på historiske bygninger. Sel kommune har satt opp 32 kulturhistoriske skilt i sentrum.

Les om byvandringene på Otta

 

 


Paul Botten-Hansen – selvær med særlege gåver

Astrid Sæther frå Senter for Ibsen-studier tek her for seg livet til Paul Botten-Hansen (1824–1869), frå han vaks opp på Selsverket ved Otta til han døde som universitetsbibliotekar, redaktør og litteraturkritikar i Christiania i 1869.

Les om  Paul Botten-Hansen

 

 


Nordre Loftsgaard på Otta – med eget hotell på Mysuseter:

Nordre Loftsgaard var et bondegods med historie tilbake til 1650. Garden hadde jordbruksareal rundt husene og i bakkene ovenfor. Den hadde låve og dyrka og udyrka mark i Øyom – og fra 1900 også hotell på Mysuseter.

Les om Nordre Loftsgaard

 


Differerent Eagles – reunion 2017:

Den 11. november 2017 hadde Otta-gruppa Different Eagles reunion-konsert på Solvang, ett av de første stedene de spilte som ungdommer på 1970-tallet.

Se konserten på YouTube

 


Solvang på Otta – ungdomshus fra 1898:

To år etter at jernbanen kom til Otta i 1896, stod forsamlingsshuset til Sel ungdomslag ferdig. Siden har ungdomshuset spilt en viktig rolle i stasjonsbyen, også for voksne.

Les om Solvang

 

 


Lokalhistorisk kilde:

Leif Bredevangen fra Søre Bredevangen i Bredebygden var svært historisk interessert. Dette og hans gode hukommelse gjorde han til ei viktig kilde for lokalhistorien i Sel.

Les om Leif Bredevangen

 

 

 


Rondeslottet Høyfjellshotell:

Den 7. september 2017 var det 50 år siden Jernbanepersonalets ferie - og rekreasjonshjem Rapham ble innviet, bedre kjent som Rondeslottet Høyfjellshotell.

Les om Rondeslottet Høyfjellshotell.

 

 


Øvre Havn:

Olufhuset i Øvre Havn i Verkensbakkom ble offisielt åpnet den 19. juni 2017. Stein Havn Karlsen har restaurert huset for å bevare minnet om de to som ble skutt der av tyskerne natt til Skjærtorsdag 1945.

Les om Olufhuset.

 

 

 


Olav Kringen:

Olav Kringen var en av Sels store sønner. Han var fra Larsstugu, en plass ved Nordre Kringen, nord for Otta sentrum. I år, den 24. juli, er det 150 år siden han ble født.

Les om Olav Kringen.

 

 

 


 

Utvalgte artikler

Roald Lien fra The Different Eagles avbildet på 1970-tallet.

Sjoa-mann var med å vedta Grunnloven
Det har vore handel på Bjølstadmo sida 1869
Otta Hotel som ble kommunehus for Sel
Thorgård Pensjonat – for de vegfarende vestover
Taubana frå Lalm til Sel var eit særsyn
Ola Gundersen Moen – fjellmann og grunnlegger av Rondvassbu
Peter Christian Asbjørnsen samla folkeleikar i Sel
Historien om Stampen og stampingen ved Ula
Seterdrift på Horgen i flere hundre år
Privat postbud på Høvringen
Måssåbuene i Mysuseterfjellet
Raphamn – fra seterstul til rekreasjonsområde
Syver Ulvolden – Pensjonert gardbruker og altmuligmann †
Different Eagles – rockebandet som varmet opp for de store
Different Eagles – bandmedlemmene mimrer om pop-eventyret

 


Utvalgte bilder 

Otta: Otta sett fra Hjellum i 1949. Hjellom gard het opprinnelig Øvre Ottbragden.

Ottbragden var i sin tid en stor gard med jordeiendom både nede på flaten og på Hjellom.

Les om Øvre Ottbragden.

 

 

 


Sandsetra: Pauline Stueflotten får her besøk av turister på Sandsetra i slutten av 1920-årene eller tidlig i 1930-årene. 

Trolig er det sommergjester som bodde på seterhotellet til Søre Rosten.

Les om setrene på Horgen.

 

 

 


Eidebrua: Norske soldatar prøvde å sprenge Eidebrua natt til 25.april 1940, og natta etter gjorde engelske soldater det. 

Store jernstykker vart kasta over hustaka like ved.

Les om bombingen nord for Sjoa.

 

 

 


OL-ilden: Rett før de olymiske leker på Lillehammer kom OL-ilden til Otta.

Posten var en aktiv medspiller i Fakkelstafetten, der Heidalstrioen deltok. Faksimile fra Dagningen.

Les om da OL-ilden komtil Otta.

 

 

 


Alle bilder 

Dette er av avdøde Ole Steen fra Otta.

Her kan du se alle bildene på Selhistorie.no.
Fra PC kan du søke på navn ved å bruke ctrl+f+navn.