Mostugubui ble til apotek

for å gi plass for jernbaneparken. Her kom det etter datidens målestokk opp et moderne landhandleri med eget bakeri og med hotellvirksomhet i 2. etasje, inntil hotellet stod ferdig i 1897.

Samme året døde stortingsmann Sigurd Blekastad. Enka, Lina Blekastad, drev butikken fram til i 1902, da sønnen Ivar Sigurdsen Blekastad overtok. I 1903 ble det spørsmål etter lokaler til et nytt apotek som skulle åpnes på Otta. Hele butikkbygningen ble nå leid bort til apotek med leilighet i 2. etasje for apotekeren. Derved opphørte Mostugubui etter 35 års drift.

 

Fra hotell til steineksport

Ivar S. Blekastad kunne nå ofre seg helt for driften av Otta hotell. Han døde allerede i februar 1907.

Da Jernbanen åpnet til Dombås i 1913, ble behovet for overnattingssteder på Otta redusert. Enka, Ågot Blekastad, selger i 1918 Otta hotell og hele jordvegen på østsiden av jernbanen til Østlandske Steneksport. Bedriften skulle bygge et støperi på Otta.

Otta hotell blir deretter bygd om til administrasjons- og direktørbolig.

 

Kooperativen startet på Mostuguhjørnet

På hjørnetomten ved innkjøringen til jernbanestasjon sto det igjen et gammelt hus som tilhørte Mostugu. Her startet Harald Olimb en ny forretning da Mostugubui ble nedlagt i 1903. Han drev her noen år før han flyttet til Dombås.

I 1919 greide Otta Kooperative Handelslag å skaffe kapital og kom i gang med butikk i disse lokalene etter Olimb.

Etter fem års drift i 1924 kjøper handelslaget en bygning Nea lina av Østlandske Steneksport og flytter forretningen dit. Utviklingen her er omtalt i et 50-års jubileumsskrift for Otta Samvirkelag i 1969.

Etter den tid ble naboeiendommen til kjøpmann Larsen oppkjøpt, og forretningslokalene slått sammen. I dag er butikken en del av Coop-Megakjeden. I 1998 fikk Otta sitt kjøpesenter, og fra 2005 ble kjøpesenteret utvidet til også å omfatte Megabutikken.

Etter at Samvirkelaget flyttet, ble bygningen på ”Mostuguhjørnet” ombygd/påbygd med full 2. etasje. Der hadde eierne Ågot og Sigurd O. Blekastad i mange år sin bolig. Lokalene i 1. etasje mot syd ble i 1929 leid bort til Foto-Atelier-Otta, mens søskenparet Sigmund og Ragnhild Blekastad drev hver sine forretninger i frukt/tobakk og broderier inntil andre overtok. Huset ble solgt til kiropraktor Risheim.

Dette er andre del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

Mostugubui ble til apotek (2)

Loftsgård hadde butikk, kafé og hotell (3)

Ottekren drev utleie og solgte tomter (4)

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad (5)

Ulvolden gikk fra møbler til sko (6)

Nea lina ble den nye bydelen (7)

I alt ni artikler