Johan Nygårds gate

Johan Nygaard var blant dem som arbeidet for at Sel skulle bli egen kommune, og han ble kommunens første ordfører. Sel ble løsrevet fra Vaage herred  i 1908, og han var ordfører i tre år.

Av Per Erling Bakke, Otta

Johan NygaardJohan Nygaard (1846–1942) var født på Skårå i Sel. (1) Han hadde garden i noen år, inntil han i 1880 kjøpte Botten på Selsverket. I tillegg til å være gardbruker hadde han brevhustjeneste på garden. Han var også klokker, men først og fremst var han skulemeister.

I over 50 år sto han bak kateteret, av dem hele 40 i heimbygda. Som den skriveføre personen han var hjalp han ofte folk i kretsen med å sette opp papirer når kontrakter og skjøter skulle lages.

Engasjert i mye

Johan Nygaard var engasjert i det offentlige liv og hadde mange kommunale verv. Etter løsrivelsen fra Vågå i 1908, som han sjøl var pådriver for, ble han den første ordføreren i Sel, i tre år.

Han var også aktiv i arbeidet for at bygda skulle få sin egen bank. Således ble han styreformann i Sell Sparebank fra starten i 1909 og gjennom 15 år. En hjertesak for han var arbeidet med å få tørrlagt Selsmyrene.

Solgte prestegarden

Botten solgte han til prestegard i 1914 og flyttet til folket sitt på Blekastad. 90 år gammel opprettet han av egne midler et utdanningslegat for ungdom fra Sel. De siste leveårene bodde han hos ene sønnen i Oslo. (2)

Kilder: (1) Gudbrandsdølen, 8. mai 1942. (2) Årbok for Gudbrandsdal, 1961.