Vognmannsgata

Av Per Erling Bakke, Otta

Vognmann Iversen pÃ¥ OttaVognmann Iversen tidlig på 1900-tallet. Hestekarjolen står omtrent der gamle BP/Norol var, og i husene bak bodde seinere familien Stenersen. De lå like ved parkeringen I dag (2010) ved Eben ezer/Jernia-butikken. Bildet er utlånt av Stig Sørlie Pettersen.

Vognmann Iversen fra Lillehammer startet vognmannsforretning på Otta i forbindelse med at jernbanen ble framført hit i 1896. (1) Han hadde stor stall og mannskapsbrakke på eiendommen (2) ved den i dag nedlagte Norol-stasjonen, og drev således utstrakt skysstrafikk fra Otta.

Seinere tok Simen Stenersen over både eiendommen og vognmannsdrifta. I sin eldre dager var Simen Stenersen et kjent trekk i Ottas gatebilde når han kom kjørende med hest og kjerre med stykklast mellom jernbanens godshus og Slettenbutikken. Sønnen Sigurd Stenersen fortsatte vognmannsyrket til etter krigen.

Dette er vognmann Iversen pÃ¥ Otta.Dette er vognmann Iversen avbildet på sin tomt i 1913. Bildet er utlånt av Stig Sørlie Pettersen.

Her kan du høre et intervju fra 1956 med vognmann Iversen om kroningsferden til Kong Haakon i 1906. Da kjørte han kongefølget med ni hesteekvipasjer fra Otta til Trondheim. Spol fram til 12 minutter og 40 sekunder, intervjuet varer i fem minutter:

(Ti minutter og ti sekunder ut i innslaget starter opptaket fra Otta, der du også kan å høre et intervju ned skomaker Petter Resløkken fra Otta som forteller ei artig historie fra perrongen på Otta på denne store dagen.)

Kilder: (1) Bilen i Ottadalen 30 år, O.K.B. 1949. (2) Årbok for Gudbrandsdal, 1966