Ottas gater og veger

Av Per Erling Bakke, Otta

Pillarguri: Eneste kvinne bak Ottas gater

Otta var lenge bare delt inn i Oggo og Nea lina, Synna brue og Hjellum. Men på slutten av sekstitallet fikk gatene og vegene navn. Mest ytterliggående var forslaget om å gi gatene nummer som i New York. Bare én kvinne er hedret i Ottas veier og gater: Pillarguri.

Nea lina

Området består av areal fra Sygard Loftsgaard og Mostugu. Sygard Loftsgaard bestod av områdene på begge sider av dagens Storgate, Loftsgaardsvollen på nordsida og Loftsgaardsmoen på sørøstsida. Mostugu hadde arealet sør for Storgata, langs Ottaelva og til Lågen.

Ogga lina

Området består av areal fra de tre gardene Mostugu, Ottekren og Sygard Loftsgaard,  som var grunnlaget for det gamle Otta. I tillegg må boligfeltet som er utgått fra Nordgard Loftsgaard også regnes til dette området.

Synna brue

Gardene Kongsparten og Ottbragden ligger på sørsida av Otta. Kort og godt: Synna brue. Området strekker seg fra kleiva vest for kjørebrua, langs elvekantene av Otta og Lågen og sørover mot Bollongen.

Hjellum

Hjellum ligger oppfra dalbotn, som  på en hjell eller et platå. Det meste av boligfeltet er fra garden Hjellum, mens det i sør og nord er areal fra gardene på flata, Kongsparten og Ottbragden.

Kringbakkom, Blekalia og Plassjordet

Boligområdet i den bratte lia på østsida av dalen er utgått fra gardene Nygård,  Nordre Kringen, Ottekren, Sygard Loftsgård, Mostugu,  Blekastad, Kongsparten, Bolongen, Bergum og Søre Kringen. En del er eldre bebyggelse, men det meste av boligutbyggingen skjedde i 1950- og 1960 årene.