Centrum Magasin. En moderne kontor- og forretningsgård

Midt på sekstitallet fikk stasjonsbyen en moderne kontor- og forretningsgård med store utstillingsvinduer mot to gater. Centrum Magasin med Trygve Ekre i førersetet tilbød dame-, herre,- og barnekonfeksjon samt utstyrsvarer, garn og sengetøy. I tillegg var han forhandler for Singer symaskiner.

Av Per Erling Bakke, Otta

Otta som handelssted fikk et oppsving i 1950–1960 årene. De gamle veletablerte landhandlerne og kooperativen fikk konkurranse av den yngre garde Otta-folk som med nyutstedte handelsbrev etablerte seg innen forskjellige bransjer.

Otta var i ferd med å få sine første spesialforretninger. Trygve Ekre var én av dem. Han startet Centrum Magasin. Ekre var riktig nok ikke fersk i faget. I 1956 løste han handelsbrev båndlagt for Otta Landhandel. Her, i Sletten-huset i dagens Storgata 5, dreiv han avdeling for sko og klær.

Startet på Loftsmo

På gatehjørnet mot hovedgata (Storgata) og sidegata (Johan Nygårdsgate) sto på eiendommen Loftsmo et gammelt én-etasjes hus med front ut mot den tidligere markedsplassen. Huset var lafta opp på slutten av 1890-årene og seinere påbygd i reisverk.

Dette fikk Ekre leid, og her etablerte han i 1950-årene sin nye butikk midt i Otta sentrum. Og firmanavnet sa seg sjøl: Centrum Magasin. Vareutvalget var dame-, herre,- og barnekonfeksjon samt utstyrsvarer, garn og sengetøy. I tillegg var han forhandler for Singer symaskiner.

Bygde forretningsgård

En så sentral tomt måtte utnyttes bedre, og det ble tid for riving og nybygg.

I 1964 inngikk Ekre kontrakt med grunneier Bergljot Nygaard om leie av tomtegrunnen med rett til riving og føre opp et forretningsbygg. Utførende byggmester var John Rukin fra Otta.   

Med dette hadde stasjonsbyen fått en sentral og moderne kontor- og forretningsgård med store utstillingsvinduer mot begge gater.

Leietagere

I bygningen var også areal for utleie. Blant annet var det bokhandel i søre del av bygget der Otta Bok og Papir AS dreiv sin virksomhet fra slutten av 1980-årene. I andre etasje var det legekontor der Per Steinar Steinsvoll dreiv sin praksis. Andre leietakere her var Sel Trygdekontor og Granit. Ellers er det flere bedrifter som gjennom årene har hatt sin virksomhet i forretningsgården.

Ny eier

Fra 2006 er det Sletten Eiendom AS som har hjemmel til eiendommen. Centrum Magasin er opphørt og lokalene leid ut til annen handelsvirksomhet.